Förvärvar ett av Danmarks ledande livsmedelshandelshus

9 juni 1998

Hexagon förvärvar ett av Danmarks ledande livsmedelshandelshus Hexagon har genom sitt dotterbolag FDS - Food and Drink Suppliers AB - tecknat avtal om att förvärva Bech & Kjeldahl A/S i Herlev utanför Köpenhamn. Förvärvet av Bech & Kjeldahl, som ingår i Hexagonkoncernen från och med den 1 juli 1998, är av strategisk betydelse och innebär ett viktigt steg i uppbyggnaden av FDS på nordisk bas. I och med förvärvet blir FDS ett av de ledande företagen i Norden inom området med marknadsledande företag i Sverige och Danmark. Betydande synergieffekter mellan bolagen i gruppen bedöms komma att ge positiv effekt på såväl omsättning som resultat. FDS - Food and Drink Suppliers bildades hösten 1997 mot bakgrund av de struktur-förändringar som pågår inom nordisk livsmedelsindustri där allt fler aktörer opererar med hela Norden som marknad. FDS affärsidé är att förse nordisk livs- och läkemedelsindustri med ingredienser, råvaror och förpackningar. Genom förvärvet av Bech & Kjeldahl uppgår omsättningen i FDS till cirka 900 miljoner kronor på helårsbasis. I FDS ingår sedan tidigare AB R Lundberg och L G Fredriksson International AB. Bech & Kjeldahl omsatte 248 MDKK 1997 och antalet medarbetare är 26. Företaget importerar och distribuerar råvaror till dansk och nordisk livsmedelsindustri samt cateringföretag i Danmark och Polen. Hexagon är en industri- och handelskoncern vars affärsidé är att förvärva och långsiktigt utveckla medelstora industriföretag. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs och omsättningen 1997 uppgick till 4,2 miljarder kronor. Landskrona den 9 juni 1998 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef För ytterligare information kontakta gärna: Börje Andersson, VD och koncernchef, Hexagon AB, tel 0418-44 92 00 Claes Lindkvist, Investor Relations, Hexagon AB, 070-585 18 67 Raoul Hasselgren, styrelseordförande i FDS - Food and Drink Suppliers AB, tel 08-679 54 10 Leif Jørgensen, VD, Bech & Kjeldahl A/S, tel +45 44 53 56 53 eller +45 40 55 62 33

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon