Województwo Świętokrzyskie wybrało firmę Hexagon do realizacji projektu cyfryzacji z możliwością rozwoju na rynku regionalnym

6 grudzień 2023

HUNTSVILLE, Ala., 22 grudzień 2023 r.

Dział Safety, Infrastructure & Geospatial firmy Hexagon współpracuje z władzami w województwie świętokrzyskim w celu digitalizacji dokumentów urbanistycznych dla 43 gmin. Projekt ma potencjał do zwiększenia inwestycji gospodarczych w regionie, przynosząc szereg korzyści dla 1,23 miliona mieszkańców.

Zdigitalizowane mapy i dokumenty planistyczne zapewnią urzędnikom, przedsiębiorcom i obywatelom lepszy i szybszy dostęp do danych planowania przestrzennego z całego regionu. Informacje będą dostępne za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz miejskiej platformy informatycznej Urzędu Marszałkowskiego. Hexagon zaprojektuje, opracuje i wdroży moduł planowania poprzez dostosowanie swojego oprogramowania GeoMedia WebMap zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego. Zgromadzenie danych na jednej platformie ułatwi współpracę między samorządami i poprawi dostępność regionu dla inwestorów.

"Realizacja projektu ułatwi internetowy dostęp do treści dokumentów planistycznych nie tylko mieszkańcom regionu, ale także pracownikom administracji i potencjalnym inwestorom" - powiedział marszałek Andrzej Betkowski. "Z niecierpliwością czekamy na korzyści, jakie projekt i rozwiązania Hexagon przyniosą województwu świętokrzyskiemu".

"Konwersja dokumentów urbanistycznych do formatu cyfrowego umożliwi integrację informacji urbanistycznych z innymi danymi przechowywanymi w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), takimi jak granice działek czy sieci infrastruktury technicznej" - powiedział Robert Janus, dyrektor departamentu informatyki odpowiedzialny za realizację zadania.

Województwo Świętokrzyskie, będące od dekady klientem Hexagon, korzysta z kilku rozwiązań Hexagon, w tym GeoMedia WebMap, Geospatial Portal, GeoSpatial SDI oraz oprogramowania do teledetekcji i zarządzania danymi ERDAS IMAGINE i ERDAS APOLLO.

"Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować naszą wieloletnią współpracę z Województwem Świętokrzyskim i zaszczyceni, że powierzyło ono firmie Hexagon ten historyczny projekt" - powiedział Maximilian Weber, wiceprezes na region EMEA w dziale Safety, Infrastructure & Geospatial firmy Hexagon. "GeoMedia WebMap to elastyczne i skalowalne rozwiązanie, które zapewni przyjazny dla użytkownika dostęp do dużej ilości danych publicznych".

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Hexagon, odwiedź stronę.

Informacje o Hexagon
Hexagon jest światowym liderem rozwiązań cyfrowych łączących sensory, oprogramowanie oraz technologie autonomiczne. Pomagamy przetwarzać i wykorzystywać dane w celu zwiększenia wydajności, produktywności, jakości i bezpieczeństwa w przemyśle, usługach oraz sektorze publicznym. Nasze technologie przekształcają funkcjonujące ekosystemy gospodarcze i społeczne w kierunku rozwiązań inteligentnych i autonomicznych, zapewniając zrównoważony i elastyczny rozwój..

Dział Safety, Infrastructure & Geospatial firmy Hexagon dostarcza produkty, które wpływają na niezawodność i jakość usług i infrastruktury krytycznej. Nasze rozwiązania przetwarzają złożone dane o przestrzeni i zasobach w cenne informacje umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji agencjom bezpieczeństwa publicznego, branżowym przedsiębiorstwom sieciowym, w transporcie oraz administracji publicznej.

Hexagon (notowany na Nordyckiej Liście Giełdowej: HEXA B) zatrudnia około 24 tys. pracowników w 50 krajach, a jego sprzedaż netto wynosi około 5,2 mld EUR. Dowiedz się więcej na hexagon.com i śledź nas nas @HexagonAB.Media Contact:
Emily Arnold
Sr. Global Communications Manager
Hexagon
Email icon The Email ampersand icon Phone icon A touch screen phone with a circle home button icon