PC-DMIS 2017 R2

Esittelyssä PC-DMIS-ohjelmiston uusin versio

Tietoja Tuotteesta

PC-DMIS 2017 R1

PC-DMIS 2017 R2 on koordinaattimittauskoneille tarkoitettu Hexagon Manufacturing Intelligencen valmistama maailman johtavan mittausohjelmistopaketin uusin versio.

PC-DMIS 2017 R2 -ohjelmiston mittaukset ovat edelleen upean luotettavia, ja sen luomaa käyttäjäkokemusta on parannettu. Tämä versio on yksi merkittävä askel eteenpäin, koska se tarjoaa enemmän arvokkaita lisätoimintoja, jotka tehostavat kaikkia tuotteella suoritettavia työvaiheita yleisesti.


PC-DMIS johtaa mullistavalla tavalla mittausalaa. Se pohjautuu uraauurtavaan teknologiaan,jolla
 • käytetään CAD-malleja tarkastusprosesseissa
 • linkitetään CAD-järjestelmiä suoraan mittausohjelmistoihin Direct CAD Interface (DCI) -tekniikalla
 • toteutetaan lukuisia autoteollisuudelle tarkoitettuja levymetallien mittausrutiineja
 • simuloidaan digitaalisesti mittauksia verkon ulkopuolella toimivassa virtuaalisessa koordinaattimittauskoneympäristössä
 • asetetaan helposti oikeaan linjaan muodoltaan monimutkaisia kappaleita käyttämällä uudenlaista toistuvan linjauksen teknologiaa.

PC-DMIS on vakiovaruste kaikissa Hexagon Manufacturing Intelligence -mittauslaitteissa. Se on myös saatavilla jälkiasennettavana pakettina useimpiin muiden valmistajien mittauslaitteisiin. Näin käyttäjät voivat hyödyntää PC-DMIS-tekniikan tarjoamia etuja myös muissa kuin Hexagon Manufacturing Intelligence -laitteissa.

PC-DMIS-ohjelmistosta on saatavilla kolme perusversiota, Pro, CAD ja CAD++, joihin on saatavissa lisämoduuleita, joiden avulla voidaan valita hienosäätöjä erityistarpeita varten. Se on saatavilla myös offline-versiona virtuaalista ohjelmointia varten.

 • Ominaisuudet Ja Edut

  Uudet verkkotyökalut
  Uudet päivitykset parantavat alkuperäisen verkon resoluutiota tuonnista visualisointiin. PC-DMIS 2017 R2 helpottaa värikartan lisäämistä verkon datakohteeseen ja huomautuspisteiden luomista, verkon datakohteiden kohdistamista CAD-malliin tai verkon kohdistamista toiseen verkkokohteeseen. Nyt voit luoda yhden pinnan värikartan, ryhmitellä valitut pinnat ja määrittää kuhunkin ryhmään eri toleransseja.

  Slideshow-ominaisuus INSPECT-ohjelmistoon
  Luo rajattomasti mukautettavissa olevia asetteluja mittauksen aikana luoduilla tarkastustuloksilla ja tarkastele tarkastuksia täysin uudella tavalla! Lisävalintaisessa Slideshow-välilehdessä (vaatii lisälisenssin) voidaan näyttää useita mitta- ja tietomerkkejä sisältäviä dioja aina, kun käyttäjä suorittaa mittauksen. Slideshow-välilehdessä voit luoda tai muokata malleja, jotka sisältävät diojen merkit mitattujen mittatietojen raportointiin.

  Laajennetut Vision View -ominaisuudet
  Vision Live View näyttää nyt jo ohjelmoidut ominaisuudet ilman, että käyttäjän tarvitsee siirtyä CAD-näkymään, ja siinä on lisäksi integroitu kohdistuskaavio.

  Optisen AICON-skannerin tuki

  Optisen AICON-skannerin tiedonkeruun sekä PC-DMIS-mittausten ja analyysin saumaton automatisointi.

  Poikkeamien suodatus
  PC-DMIS 2017 R2 parantaa konenäköominaisuuksia vähentämällä kontaminaatiosta aiheutuvien uudelleentarkastusten määrää. Poikkeamien suodatinta on parannettu, ja se pystyy nyt paremmin käsittelemään kohinaa pienissä kaarisegmenteissä ja viivan päätepisteissä. Ohjelmisto tunnistaa ja korjaa oikein tällaiset poikkeamat ja vaatii ohjelmoijalta vähemmän manuaalista analyysia ja uudelleentarkastuksia.

  VISI-integraatio
  VISI-ratkaisun CAM-mallit voi nyt tuoda suoraan PC-DMIS-ohjelmaan kontrollipisteineen, jotka voidaan automaattisesti muuntaa mittauksiksi.

  Parannettu CAD-tuonti
  CAD-tiedostojen tuonti on nyt moniprosessorituettua. Tietokoneen ydinten suurempi määrä tarkoittaa nopeampaa tuontia ja parempaa kokemusta yleisesti. Puunäkymään lisätty uusi Virtual Machine -ikkuna helpottaa koneen valintaa, ja lisätyn Table Only -luokan ansiosta ohjelmointi onnistuu myös, vaikka tarkka kone ei ole tiedossa. Lisäksi uusi CAD-työkalurivi järjestää kaikki CAD-tuontiin ja GD&T-valintaan tarvittavat työkalut yhteen paikkaan.

  Muut parannukset
  CREO Direct CAD -käyttöliittymä, 4-akselinen skannaus, LSP-S2 Scan+ -tuki, koneen vuorovaikutusvalmiudet, HP-THD Probe -tuki, New SolidEdge CAD Translator, QuickScan-tuki laserskannereille, tarkkuus käytettäessä pitkiä HP-S-X5 HD -anturin jatko-osia, jatkuva käyttöliittymän kehitys ja paljon muuta.

 • Tekniset Tiedot

  Suositeltavat järjestelmävaatimukset  
  Huomio 32-bittisen järjestelmän käyttäjät! PC-DMIS 2017 R2 ei tue 32-bittistä Windows-käyttöjärjestelmää käyttöjärjestelmän version numerosta huolimatta. PC-DMIS 2017 R1 oli viimeinen Hexagon Manufacturing Intelligencen tukema PC-DMIS-ohjelmiston 32-bittinen versio. Päivitä mittalaitteesi käyttöjärjestelmä ja laitteisto (tietokone) tarvittaessa uudenaikaiseen 64-bittiseen järjestelmään ja uudempaan, toimivampaan Windows-käyttöjärjestelmään (esim. Windows 10, Windows 8.1 tai Windows 7), mikäli et ole vielä tehnyt sitä.  

  Uudenaikaiseen käyttöjärjestelmään siirtyvät asiakkaat hyötyvät seuraavista eduista:  

  • Merkittävästi parantunut turvallisuus
  • Kattava laitevalikoima liikkuvalle työvoimalle
  • Suurempi käyttäjien tuottavuus
  • Alhaisemmat omistuksen aiheuttamat kokonaiskustannukset parannetun hallintakapasiteetin ansiosta

  Käyttöjärjestelmä
  PC-DMIS 2017 R2 toimii 64-bittisessä Windows 10-, Windows 8.1-, Windows 8-, Windows 7- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmässä. Muita käyttöjärjestelmiä ei tueta.

  Huomaa:

  • Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus tulee varmistaa paikalliselta Hexagonin edustajalta, jos järjestelmässä aiotaan käyttää muiden valmistajien ajureita.
  • PC-DMISin käyttöä virtuaalikoneessa (VK) tuetaan vain, jos virtuaalikone tukee vähintään OpenGL 3 -ajuria.
  • PC-DMIS Vision -koneet eivät tue 32- ja 64-bittisiä Windows 8 -käyttöjärjestelmiä.
  • PC-DMIS Vision -laitteen Matrox Framegrabber ei tue 64-bittistä käyttöjärjestelmää.

  Microsoft .NET Framework
  Microsoft .NET Framework 4.6.1 Windowsia varten. Jos Microsoft.NET Framework 4.6.1 ei ole asennettuna, PC-DMIS-asennusohjelma asentaa sen.

  RAM-muisti

  • Vähintään 4 Gt RAM-muistia  
   • CAD-datatiedostojen koko ja ruudukkokuvioinnin kertoimen arvo vaikuttavat tarvittavan muistin suuruuteen. Nämä molemmat vaikuttavat ruudukkokuvioinnin laajuuteen, joka tarvitaan mallin näyttämiseksi. Mitä pienempi on ruudukkokuvioinnin kertoimen arvo, sitä enemmän tarvitaan muistikapasiteettia pintoja varten. Suurissa CAD-malleissa tämä voi aiheuttaa muistivirheen. Jos näin käy, senhetkinen PC-DMIS-istunto jää epävakaaseen tilaan, ja se tulee sulkea.
   • Ruudukkokuvioinnin kertoimen oletusarvo on 1,0. Jos ruudukkokuvioinnin kertoimeksi asetetaan 0,1, tarvittava muistikapasiteetti lisääntyy 10–20 prosentilla oletusarvosta, joka on 1,0. Jos ruudukkokuvioinnin kerrointa pienennetään edelleen arvoon 0,01, tarvittava muistikapasiteetti lisääntyy 50–65 prosentilla.
  • Videoiden RAM-muisti 1 Gt

  Suoritin
  Neliytiminen suoritin, vähintään 2 GHz

  Grafiikka

  • Pöytätietokoneissa: NVIDIA Quadro K620 -grafiikkakortti
  • Kannettavissa tietokoneissa: NVIDIA Quadro K1100M -grafiikkakortti
  • Kannettavat tietokoneet, joissa käytetään PC-DMIS-ohjelmistoa ja RS4-laseranturia: NVIDIA Quadro M3000M -grafiikkakortti ja 4 Gt muistia

  Huomaa:  
  Grafiikka-ajurin on tuettava OpenGL 3.0 -versiota tai uudempaa versiota. PC-DMIS:n käynnistyksen yhteydessä näyttöön tulee varoitus, jos ajuri ei tue OpenGL 3.0 -versiota tai jos grafiikka-ajuri on yli yhden vuoden vanha.

  Kiintolevy

  • 2 Gt vapaata kiintolevytilaa sekä määritetty virtuaalinen muisti, joka on 8 kertaa suurempi kuin suurin käytettävä CAD-tiedosto
  • SSD-asema, kiintolevyasema (10 000 kierr./min) tai kaksi levyä RAID 0 -tilassa (tehokas kiintolevyasema)

  Näyttö
  Näytön erottelutarkkuus: vähintään 1280 x 1024

  Liitettävyys

  • Kaksi Ethernet-porttia Tämä saattaa olla edellytys erityisasennuksissa paikallisista vaatimuksista riippuen, mukaan lukien esim. KMK-järjestelmät, joissa vaaditaan yhtä liitäntää ohjaimen tiedonsiirtoon ja toista intranetin tai internetin tiedonsiirtoon.
  • Kaksi USB-porttia
  • DVD-levyasema
  • HASP-avain (fyysinen USB-lukko) tai ohjelmistolisenssi

  Huomaa: 
  HASP-avain ei toimi yleiskäyttöisenä tietomuistina; sen vuoksi HASP-avainta ei voi käyttää tallentamaan (lataamaan palvelimelta) satunnaista dataa tietokoneesta. HASP-avainta ei sen mukaisesti voi myöskään käyttää viemään (lataamaan palvelimelle) satunnaista dataa tietokoneeseen. Myös ainoastaan Hexagon Manufacturing Intelligence -sovellukset voivat lukea tai kirjoittaa HASP-avaimeen; muilla sovelluksilla ei ole tätä ominaisuutta. HASP-avainta ei siis voi käyttää lataamaan dataa tietokoneeseen tai tietokoneesta.

  Selain
  Internet Explorer 10 tai sitä uudempi versio

  Virustentorjuntaohjelmisto
  Hexagon Manufacturing Intelligence käytti Sophos-virustorjuntaohjelmistoa PC-DMIS 2017 R2:n testaamiseen. Käyttäjän on varmistettava muiden virustentorjuntaohjelmien toimivuus.

  Koordinaattimittauskoneille tarkoitetut ratkaisut – RS-232-tiedonsiirto
  Jos PC-DMIS 2017 R2 halutaan asentaa uudelle tai jo käytössä olevalle tietokoneelle, mutta käytössä on vanhempi koordinaattimittauskonemalli, joka toimii RS-232-tiedonsiirrolla, tietokoneelle on asennettava jokin seuraavista:

  • ulkoinen RS-232-sarjaliitännän ja USB-liitännän välinen sovitinkaapeli ja sarjaliitännän ja USB-liitännän välisen sovitinkaapelin ajuri
  • sisäinen sarjaliitännän sovitinkortti sarjaliitäntöineen