I++ Simulator

Online simulace ve virtuální laboratoři.

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Simulátor I++ je samostatný softwarový balíček pro simulaci kompletního měřicího procesu. Realistické a ucelené monitorování kolizí lze provést pouze vizualizací celého procesu (stroje, snímače, výměníků nástrojů, nástrojů, přípravku a obrobku).

Využití standardů protokolu I++ DME
 
Simulátor I++ je založen na nezávislém rozhraní protokolu I++ DME. Simulátor I++ pracuje jako server I++ a stroj v jednom softwarovém balíku – nezávislém na metrologickém softwaru. Simulátor I++ lze použít s libovolným metrologickým softwarem (I++ klient) vyhovujícím protokolu I++


Použití

Simulátor I++ lze využít k simulaci existujících měřicích programů či vytváření nových pomocí funkce TeachIn (zaučování) nebo offline, např. CAD. Vše probíhá bez prostojů stroje. Nejsou vyžadovány žádné dodatečné znalosti – skutečnost a virtuální skutečnost splynou a vytvoří dojem, jako byste seděli přímo před strojem. Gamepad nahradí zařízení JogBox při ručním zajištění pohybu stroje a snímání bodů.

Simulátor I++ je ideální školicí nástroj. Všechny aspekty souřadnicové metrologie lze trénovat offline, aniž by došlo k poškození skutečného stroje vinou „opravdových“ kolizí. Cenově efektivní a častá školení zvyšují schopnosti a kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců bez nutnosti blokování drahocenné strojní kapacity.
 
 • Vlastnosti a výhody
  • stávající díly QUINDOS jsou 100% kompatibilní;
  • v simulátoru lze spouštět také jiný měřicí software kompatibilní s protokolem I++ DME;
  • programování kolizí a simulací funkcí TeachIn (zaučování) využívá konvenční gamepad;
  • program lze využít u širokého výběru strojů (Hexagon Metrology, Wenzel, Zeiss atd.);
  • komplexní knihovny nástrojů (Hexagon Metrology, Renishaw, Zeiss);
  • komplexní knihovny dílů (snímače, konektory, výměníky nástrojů, otočné stoly atd.);
  • vytváření vlastních nástrojů;
  • import dílů, přípravků, nástrojů atd. ve formátu CAD;
  • možnosti výběru zobrazení v průběhu měření pomocí kamer připojených k jednotlivým komponentám;
  • automatické generování dráhy pohybu;
  • vytváření sekvencí simulace;
  • simulace nejistoty měření (VCMM, PTB) – volitelná.
 • Ke stažení
 • Applications

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.