Představujeme platformu Nexus, která výrobcům po celém světě přináší flexibilitu při vývoji inovací a řešení výzev v oblasti produktivity a udržitelnosti výroby

23 únor 2023

nexus-press-release

Společnost Hexagon dnes uvedla na trh systém Nexus. Nexus je otevřená, flexibilní platforma pro digitální realitu, která je cíleně vytvořena pro diskrétní výrobní činnosti, od letectví, automobilového průmyslu a elektroniky až po spotřební produkty a všeobecné strojírenství. Zainteresované strany v oblasti konstrukce, výroby a řízení kvality mohou poprvé snadno propojit, spolupracovat a sdílet data v reálném čase a mohou tak urychlit nové a inovativní přístupy k efektivnější a udržitelnější výrobě kvalitnějších produktů.

Nexus je komplexní centrum inovací a kvalitnějších pracovních postupů. Spojuje software, stroje a lidi ve všech výrobních disciplínách v reálném čase a umožňuje sdílení dat a informací v bezpečném prostředí. Výsledná zpětná vazba dovoluje multidisciplinárním týmům dříve vyhodnotit dopad svých rozhodnutí a podpořit tak nápady a iterativní řešení problémů v celém životním cyklu produktu.

„Výrobní procesy se rychle mění. Aby zainteresované strany udržely se změnami krok, potřebují flexibilní procesy, které jim umožní lepší přehledy, efektivitu a udržitelnost,“ řekl prezident a generální ředitel společnosti Hexagon Paolo Guglielmini. „Aby společnosti splnily cíle udržitelnosti, musí současně optimalizovat své návrhy, používání materiálů, výrobu a životnost výrobků. Dnešní roztříštěné prostředí jednotlivých řešení a technologií ztěžuje využití plného potenciálu toho, co je možné. Žádná společnost nebo dodavatel nemá všechny odpovědi na otázky týkající se škálovatelné a udržitelné výroby.“

„Nexus je naším příspěvkem k rychlé a bezpečné transformaci a k překonání bariér, které v současnosti brzdí inovace,“ pokračuje Guglielmini. „Ať už se výrobci snaží dosáhnout menšího množství odpadu, méně přepracování, vyšší kvality nebo optimalizovat strategie čisté nuly, Nexus jim pomůže získat a využít data o provozu a udržitelnosti tak, aby mohli své cíle promítnout do činností, které povedou ke smysluplným změnám.“

Nexus, který využívá nejnovější cloudové technologie společnosti Microsoft, poskytuje zákazníkům možnost volby a kontroly, připojení ke cloudu a k jakýmkoliv používaným lokálním systémům. Zároveň v každém kroku chrání duševní vlastnictví. Otevřená platforma umožňuje uživatelům zkoumat a objevovat nové nástroje, školení a podporu v bezkonkurenčním portfoliu softwaru a hardwaru od společnosti Hexagon a mnoha dalších dodavatelů.

Personalizované interakce umožňují uživatelům stanovit pracovní postupy a výběr technologií a propojit z rozsáhlého výrobního portfolia společnosti Hexagon, partnerských nástrojů a technologií třetích stran pouze to, co potřebují. Patří mezi ně výrobní systém MES (Manufacturing Execution System) společnosti Oqton a platforma Altium 365 od softwarové společnosti Electronic Design Automation (EDA), Altium.

Všechny produkty, které využívají Nexus, umožňují lepší výměnu dat a přístup k jeho základním funkcím, jako je umělá inteligence, vizualizace a uspořádání pracovních toků, což přináší vyšší hodnotu řešením, která zákazníci denně používají. Aplikace a řešení postavené na platformě Nexus, ať už od společnosti Hexagon nebo od vývojářů třetích stran, dále umožňují uživatelům vytvářet stále autonomnější a udržitelnější pracovní postupy. Další informace naleznete na adrese nexus.hexagon.com.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com
 
Tisková zpráva

Hexagon je světovým lídrem v oblasti řešení digitální reality, která kombinuje snímače, software a autonomní technologie. Využíváme data ke zvýšení efektivity, produktivity, kvality a bezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru a mobilitě.  

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost. 

Společnost Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má přibližně 24 000 zaměstnanců v 50 zemích a tržby přibližně 5,2 miliard EUR. Další informace najdete na hexagon.com a můžete nás sledovat na @HexagonAB

Hexagon is a global leader in digital reality solutions, combining sensor, software and autonomous technologies. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, quality and safety across industrial, manufacturing, infrastructure, public sector, and mobility applications.  

Our technologies are shaping production and people related ecosystems to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, sustainable future. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 24,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 5.2bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon