Výrobci automobilů se snaží zajistit udržitelnější provoz elektromobilů

12 duben 2022

  • Výrobci automobilů v současné době čelí tlaku upřednostňování ceny a dojezdu před řešením skryté uhlíkové stopy elektromobilů
  • Výzkum odhaluje, na co se výrobci elektromobilů zaměřují a jaké mají problémy, jak vyvažují priority a jaké jsou jejich chytré výrobní strategie pro zlepšení ziskovosti a doby uvedení na trh

Podle výsledků nezávislého výzkumu vývoje elektrických vozů se většina automobilových společností více zaměřuje na zlepšení dojezdu elektromobilů a snížení nákladů než na zlepšení uhlíkové stopy, a to navzdory rostoucí kontrole jejich skrytých dopadů na životní prostředí. Výzkum zveřejnila divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, jejíž technologie se každoročně používají u 95 % všech vyrobených automobilů.

Elektromobily sice eliminují emise, zároveň však vytvářejí zvýšenou poptávku po elektřině z fosilních paliv a závislost na energeticky náročných materiálech a procesech při výrobě vozidel a baterií na jedno použití. Potvrzuje to nedávná zpráva společnosti Volvo, která dále uvádí, že výroba elektromobilů je mnohem více náročnější na ekologickou stopu. Těžba zdrojů pro elektrické hnací ústrojí je velice náročná na emise uhlíku a nájezd elektromobilů musí být téměř dvakrát vyšší než u benzinových vozů, aby takové znečištění vykompenzovaly. 

Navzdory této rostoucí kontrole pouze 38 % výrobců automobilů v současné době zvyšuje své investice do udržitelnějšího návrhu elektrických vozidel, který se zdá mít mnohem nižší prioritu než atributy, které osloví zákazníky při prodeji. Výzkum rovněž zjistil, že: 

  • 84 % výrobců zvyšuje investice do zlepšení dojezdu elektromobilů
  • 60 % výrobců zvyšuje investice do vývoje, který umožní snížit výrobní a maloobchodní náklady
  • 58 % zvyšuje investice do zlepšení výkonu elektrických vozidel

Všechny tyto faktory zlepšují ekologickou stopu elektromobilu ve srovnání s benzinovým vozem. Průzkum zjistil, že společnosti narážejí na další překážky v naplňování všech ekologických úloh u těchto vozidel. Na otázku, jaké jsou hlavní problémy při výrobě ekologičtějších elektromobilů, 56 % výrobců odpovědělo, že hlavní překážkou je nedostatek alternativ ke vzácným kovům pro baterie. 49 % výrobců se také obává nedostatku recyklovatelných materiálů pro baterie, těsně následovaná nedostatkem recyklačních programů a infrastruktury (47 %).

Ignazio Dentici, viceprezident pro eMobilitu divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, uvádí: „Náš výzkum odráží vítané pochopení automobilového průmyslu, že udržitelnost zahrnuje více než jen snižování emisí ze silniční dopravy, a odhaluje pochopení dopadu výroby a materiálu vozidel po celou dobu jejich životnosti. Ukazuje však také, že navzdory těmto poznatkům výrobci automobilů pociťují větší tlak na to, aby soutěžili o prodej spotřebitelům, než aby zajistili, že elektromobily budou schopny plnit svůj hlavní účel, kterým je snížení dopadu silniční dopravy na životní prostředí.

„Odvětví se musí nebývale rychle věnovat inovacím, aby se zlepšil sortiment, výrobní náklady a udržitelnost, a to ve stále konkurenčnějším prostředí a při současném řešení významných problémů v dodavatelském řetězci. Aby se bezemisní příslib automobilového průmyslu naplnil dříve a zároveň byly vyváženy požadavky spotřebitelů, je třeba zavést chytré výrobní přístupy založené na datech, které podporují vývoj udržitelných řešení pro každou součástku a také výrobu recyklovatelných automobilů. Snížit poptávku po energii a materiálech v příštích letech můžeme pouze tím, že budeme projektovat pro cyklické hospodářství - od výroby až po spotřebitele a dále.“

Dotazovaní uživatelé používající chytřejší přístupy k vývoji a výrobě výrobků uvádějí, že zkrátili dobu potřebnou k uvedení výrobku na trh o 25 %, přičemž tyto metody přinášejí lehčí a recyklovatelnější materiály a autonomnější výrobu, což pomáhá řešit rozpor mezi poptávkou spotřebitelů a dopady na ekologii a postupně zkracuje náklady a lhůty pro vývoj ekologičtějších návrhů. Kromě toho se ukazuje, že synchronizace návrhu, testování a technického řešení výrazně snižuje počet fyzických testů a vadných výrobků, což dává příležitost zabývat se efektivitou a udržitelností již ve fázi návrhu.

Za jednu z největších překážek rozšíření výroby elektromobilů jsou označovány slabiny dodavatelského řetězce, příkladem čehož je přetrvávající nedostatek čipů. Celkem 73 % respondentů uvádí problémy s dodávkami potřebných množství materiálů. Výzkum poukazuje na různé způsoby, kterými je řeší zastánci chytré výroby, včetně vertikální integrace výroby a otevřených digitálních ekosystémů, které umožňují komplexní přehled a kontrolu nad materiály v celém jejich životním cyklu.

Zpráva Recharging the Automotive Market, kterou vypracovala společnost Hexagon, vychází z původního výzkumu provedeného ve spolupráci se společnostmi Wards Intelligence a Informa Tech Automotive Group (ITAG) a z rozsáhlého průzkumu mezi 416 osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti konstrukce a výroby eMobility v rámci globálního dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.

Přečtěte si celou zprávu a zjistěte, jaké jsou úplné výsledky výzkumu, co se dělá pro vyřešení překážek při přechodu na elektrická vozidla a kde se bude odvětví nacházet v letech 2030 a 2040:  https://emobility.hexagonmi.com/recharging-the-automotive-market br /
Poznámky pro vydavatele

Kontakty pro média:

Robin Wolstenholme
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon
Telefon: +44(0)7407 642190
e-mail: robin.wolstenholme@hexagon.com 

Globální tisková kancelář včetně April Six (agentura): media.mi@hexagon.com

Hexagon
Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem voblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data kezvýšení efektivity, produktivity, kvality abezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru amobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, která využívají data zvývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace naleznete na hexagonmi.com. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má zhruba  24,500 zaměstnanců v 50 zemích ačisté tržby přibližně 3,8 miliard eur. Více informací najdete na 5.4bn EUR. Více informací najdete na hexagon.com Sledujte nás na @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!