Nové řešení se submikronovou úrovní přesnosti výrobcům až čtyřnásobně zvýší průchodnost citlivých elektronických výrobků

10 březen 2021

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon dnes uvedla na trh nový souřadnicový měřicí stroj, který zvládne náročné úlohy spojené s měřením jemných součástí, jako jsou např. sestavy objektivů fotoaparátů pro smartphony. Stroj měří na sub-mikronové úrovni přesnosti, a to čtyřikrát až šestkrát rychleji než jiné běžné metody. 

Trvalá poptávka po vysoce hodnotných produktech sestavených z jemných součástí, jako jsou chytré telefony nebo nositelná elektronika, vyžaduje, aby výrobci kontrolovali velké objemy křehkých a miniaturních součástí. Například plastový tubus objektivu chytrého telefonu může mít průměr 7 mm a tolerance, se kterou se vyrábí, může být jen 1–2 µm. Přesný geometrický tvar těchto součástí má velký význam. Vychýlení by totiž znamenalo zkreslení snímků z fotoaparátu a vážně by ovlivnilo spokojenost zákazníků s výrobkem. U mnoha aplikací postačuje kvalitní vzorkování. Každá součást sestavy objektivu však musí projít kontrolou pro dosažení bezchybné kvality. 

Po prvotním měření délky s přesností 0,28 µm je Leitz PMM Gold nejpřesnější měřicí systém od společnosti Hexagon. Optická kontrola tubusu objektivu tímto strojem trvá přibližně pět minut, kromě umístění součástek nevyžaduje žádný lidský zásah a během měření nedojde ke kontaktu se žádnými křehkými součástkami. Kromě podpory rychlejších procesů měření jsou jeho bezkontaktní sondy obzvláště citlivé na odchylky v geometrii, což může být rozhodující pro ověření kvality přesných součástí. Např. k výrobě jediného objektivu fotoaparátu pro chytrý telefon je zapotřebí až sedm různých vrstev materiálu. Malé odchylky v kvalitě povrchu tak mohou drasticky změnit výsledky. 

Naproti tomu profilometry tradičně používané pro kontrolu choulostivých elektronických součástek, jako jsou čočky fotoaparátů, často deformují součásti během měření a vyžadují přísnou kontrolu, které kvůli přísným požadavkům na umístění dílů mohou trvat 20 až 30 minut pro jednu součást . I když je vysoce přesný, dalším omezením profilometru je to, že jej lze použít pouze pro konečnou kontrolu kvality, zatímco bezkontaktní kontrolu lze zavést v každé fázi montáže, kde je požadována.

Svenja Schadek, Produkt Manager, k tomu uvedla: „Jako největší světový výrobce souřadnicových měřicích strojů má společnost Hexagon v rámci produktových týmů značné zkušenosti, jak reagovat na potřeby výrobců, kteří se orientují na nové náročné úkoly v oblasti produktivity a kvality. Prostřednictvím kombinovaného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje jsme vyvinuli systém, který se vyznačuje velmi vysokou přesností a menší stopou tak, aby naši zákazníci mohli rychleji uvádět na trh nejnovější spotřební výrobky a mohli více důvěřovat svým výrobním procesům díky důsledné kontrole s vysokou mírou vzorkování.

Schopnost snadno přepínat mezi optickými a dotekovými inspekčními nástroji s nízkou silou je vlastností Leitz PMM Gold, protože přesného měření součástek s hlubokými zářezy nebo jinými detaily je obtížné dosáhnout bez použití doteků. Možnosti dotekového snímání s nízkou silou u nového stroje zajišťují, že jemné povrchy zůstanou nedotčené, přičemž optický snímač podporuje provádění rychlé kontroly bez kontaktu s vyráběnými díly. Plně automatický systém výměny senzorů u stroje umožňuje snadno přepínat mezi hlavami sond a senzorů a poskytuje plynulé přechody při měření rozličných prvků vyráběných dílů.

Leitz PMM Gold, navržený speciálně pro výrobu s velmi vysokou přesností, je o 30 % menší než konkurenční stroje, což šetří cennou podlahovou plochu. Jedinečné funkce systému se také ideálně hodí pro vysoce přesnou kontrolu ozubených kol elektrických vozidel, dalších přesných součástí a kalibraci měřidel a hlavních dílů.

Další informace naleznete na stránce HexagonMI.com/Leitz-PMM-Gold

Kontakt:
Stacey Wiebe (USA)
Global Media Relations Officer 
Hexagon’s Manufacturing Intelligence Division
Mobil: +1 209 479 9455
e-mail: stacey.wiebe@hexagon.com 

Robin Wolstenholme (Velká Británie)
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Hexagon’s Manufacturing Intelligence Division
Telefon: +44(0)207 0686562
e-mail: robin.wolstenholme@hexagon.com
Hexagon
Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem voblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data kezvýšení efektivity, produktivity, kvality abezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru amobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, která využívají data zvývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace naleznete na hexagonmi.com. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má zhruba  24,500 zaměstnanců v 50 zemích ačisté tržby přibližně 3,8 miliard eur. Více informací najdete na 5.4bn EUR. Více informací najdete na hexagon.com Sledujte nás na @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!