Hexagon pomocí softwaru REcreate zjednodušuje reverzní inženýrství

17 únor 2021

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon dnes představila REcreate, nové výkonné a flexibilní softwarové řešení, které je od základu navržené pro snazší a rychlejší reverzní inženýrství dílů od metrologického skenování po vyrobitelný model.

Procesy reverzního inženýrství se běžně používají během procesů výroby a údržby. Tyto procesy však i navzdory dostupnosti vysoce schopných metrologických systémů mohou vyžadovat složité digitální pracovní postupy, které zohledňují nekompatibilní typy dat a technologie, které brání produktivitě a můžou způsobovat chyby. Tyto postupy vyžadují i značné zkušenosti a přístup k různým nástrojům vedoucím v mnoha organizacích k vytváření úzkých míst. Společnost Hexagon proto vyvinula REcreate pro zefektivnění těchto pracovních postupů tak, aby technici a operátoři mohli běžně dosahovat vysoce kvalitních výsledků, které bude možné použít k výrobě.

Software REcreate odstraňuje složitost. Poskytuje jediné pracovní prostředí pro vše, od skenování po vyrobitelný CAD model.  Uživatel může připravovat CAD modely a výkresy z jakýchkoliv dat mračen bodů. Kompletní sada CAD nástrojů umožňuje vytvářet kompletní a vyrobitelné CAD modely i 2D technické výkresy. Analytické nástroje softwaru také umožňují tyto 3D modely ještě před CAD nebo STL exportem pro procesy CAM nebo pro procesy aditivní výroby prozkoumat a ověřit, zda jsou vyrobitelné.

Přestože je řešení navrženo tak, aby bylo interoperabilní a zapadalo do stávajících procesů klienta, zákazníkům, kteří ve svých pracovních postupech používají jiné technologie Hexagon, nabízí dodatečné výhody. Na pracovištích, kde se ke kontrole používají přenosná ramena od společnosti Hexagon, je možné snížit nutnost zaškolení, pokud se operátorům umožní číst data kontroly přímo ze zařízení a provádět reverzní inřenýrství pomocí jediného řešení. REcreate je také důkladně testován pomocí výrobních softwarových nástrojů společnosti Hexagon, které se používají k plánování, optimalizaci a programování obráběcích procesů.
Ken Woodbine, produktový manažer REcreate, říká: „Jelikož je REcreate univerzálním a snadno použitelným softwarem pro reverzní inženýrství, dává konstrukčním, výrobním a kontrolním týmům větší důvěru v jejich procesy reverzního inženýrství. Vzhledem k dnešním technologiím laserového skenování neexistuje důvod, proč by ve většině případů nemohl reverzní inženýrství využít kdokoliv, kdo ho potřebuje, pokud má přístup k požadovaným datům a nástrojům. Ať se již jedná o zajištění přesných náhradních součástek, opravu starších dílů nebo aktualizaci návrhových souborů s upravenými geometriemi po vytvoření prototypu nebo optimalizaci výroby.“

REcreate je k dispozici od dnešního dne. Více informací získáte od lokální pobočky společnosti Hexagon nebo na stránce https://www.hexagonmi.com/REcreate 

 
Hexagon
Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem voblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data kezvýšení efektivity, produktivity, kvality abezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru amobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, která využívají data zvývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace naleznete na hexagonmi.com. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má zhruba  24,500 zaměstnanců v 50 zemích ačisté tržby přibližně 3,8 miliard eur. Více informací najdete na 5.4bn EUR. Více informací najdete na hexagon.com Sledujte nás na @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!