Årsredovisning 2010

29 april 2011

2010 var ett år av återhämtning. Hexagons starka närvaro på tillväxtmarknaderna och konkurrenskraftiga produktportfölj drev på koncernens positiva vändning. Förvärvet av Intergraph genomfördes den 28 oktober och vid årsskiftet överträffade Hexagon tidigare försäljningsnivåer

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon