Hexagon utger prospekt avseende Leica Geosystems

27 juni 2005

Hexagon AB (publ) har idag genom publikation i utländsk dagspress utgett ett prospekt avseende ett offentligt uppköpserbjudande för samtliga aktier i Leica Geosystems Holdings AG, som är börsnoterat på Zürich SWX Swiss Exchange i Schweiz. Som tillkännagavs av bolaget genom pressmeddelande den 13 juni 2005, avser Hexagon förvärva den i Schweiz baserade geospaticaldata- och mätteknikspecialisten för att därmed kunna skapa en världsledande aktör på marknaden för mätteknik.
Det till fullo finansierade budet till Leicas aktieägarna uppgår till ett nettobelopp om CHF 440. per aktie. Budpriset innebär att en premie betalas motsvarande 21,23 procent i jämförelse med den genomsnittliga öppningskursen av Leicas aktie under de senaste 30 bankdagarna innan offentliggörandet av Hexagons bud den 13 juni 2005. Den genomsnittliga öppningskursen för Leicas aktie under nämnda 30-dagarsperiod uppgick till CHF 362,94 per aktie.
Acceptperioden för budet löper till och med den 5 augusti 2005, 16:00 (CET).
Prospektet och ytterligare information finns tillgängligt på www.hexagon-offer.ch

 För ytterligare information, kontakta:
 Schweiz
 Sacha Wigdorovits
 Contract Media AG
 Office		+41 (0)44 209 6000
 Mobile		+41 (0)79 404 1705
 E-mail		sacha.wigdorovits@contractmedia.ch
 Sverige
 Håkan Halén, CFO
 Hexagon AB
 Stockholm
 Telephone 		+46 8 601 26 20
 E-Mail		hakan.halen@hexagon.se
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon