Årsredovisning 2004

29 mars 2005

Hexagon utvecklades fantastiskt väl under det gångna året. Samtliga affärsområden förbättrade sina resultat och förstärkte sina marknadspositioner.

Sedan början av 2000-talet har en stark koncern målmedvetet byggts upp. Under 2004 fick vi dessutom draghjälp av konjunkturen.

Hexagon hade god efterfrågan i stort sett i samtliga regioner och affärsområden. Den organiska tillväxten var 11 procent. Sammantaget ledde detta till att resultatet före skatt ökade med mer än 53 procent till 495 MSEK.

Årsredovisning 2004 finns tillgänglig i två format - PDF och HTML. Vänligen välj nedan.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon