Hexagon tar hjulorder

28 maj 2002

AGON TAR HJULORDER Stellana AB i Laxå, har tecknat ett femårskontrakt med Crown Equipment, en av Nordamerikas största tillverkare av truckar. Stellana skall tillverka alla hjul och rullar till Crowns gaffellyftvagn. Deras gaffellyftvagn tillverkas sedan många år i Galway på Irland. Crown har själva tillverkat hjulen sedan 1992, men stänger sin fabrik för hjultillverkning i juni månad. Ordern är värd ca 50 miljoner kronor. Stellana är ett helägt dotterbolag till Gislaved Gummi, som ingår i Hexagon-koncernens affärsområde Engineering. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Svensson, VD Lars Olofsson, VD Stellana AB Gislaved Gummi AB Tel: 0584-44 48 00 Tel: 0371-848 00 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon