Hexagon Metrology skapar Mätteknikens Hus

10 juni 2002

HEXAGON METROLOGY SKAPAR MÄTTEKNIKENS HUS Hexagon Metrology skapar ett unikt koncept på den Skandinaviska marknaden. Konceptet bygger på de separata säljkanalerna Brown & Sharpe/DEA/Leitz och C E Johansson samt den nya gemensamma eftermarknadsorganisationen Hexagon Metrology Services som samlas i "Mätteknikens hus". · Genom förvärvet av C E Johansson och det av Brown & Sharpe sedan tidigare ägda företaget Mikromess AB, skapas för den Skandinaviska marknaden, en gemensam eftermarknadsorganisation - Hexagon Metrology Services, med säte i Eskilstuna. · De starka och väl inarbetade varumärkena Brown & Sharpe/DEA/Leitz och C E Johansson kommer att bibehållas som separata försäljningskanaler men med ett starkt gemensamt eftermarknadsstöd. Denna samling av kompetens och resurser till Eskilstuna kommer att bilda ett "Mätteknikens hus". Här kommer att finnas separata säljkanaler för Brown & Sharpe/DEA/Leitz och C E Johansson, engineering kompetens samt produktions- och utvecklingsresurser avseende C E Johansson mätmaskiner - med andra ord allt vad man behöver inom mätteknikområdet. Konceptet kommer att skapa mervärde för kunderna, eftersom dessa kommer att kunna erbjuda ett stor sortiment och fler kombinationer av såväl hårdvara som mjukvara samlat under Hexagon Metrologys separata säljkanaler samt under dess gemensamma eftermarknadsorganisation. För ytterligare information, vänligen kontakta: Bo Eneholm Nils Edlund, VD Mikromess AB C E Johansson Tel: 08-583 600 35 Tel: 021-32 02 13 eller 016-16 08 00 Mobil: 070-521 85 24 Mobil 070-577 80 44 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon