Hexagon avyttrar sitt aktieinnehav i Svedbergs

17 maj 2002

HEXAGON AVYTTRAR SITT AKTIEINNEHAV I SVEDBERGS Hexagon har idag avyttrat samtliga sina 545 000 B-aktier, motsvarande 10,3 procent av kapitalet, i det börsnoterade bolaget Svedbergs i Dalstorp AB (publ). Försäljningen är en del i den förändringsprocess som pågår inom Hexagonkoncernen som innebär en starkare fokusering av verksamheten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon