Årsredovisning 2001

26 mars 2002

Hexagons förändringsprogram från ett traditionellt svenskt konglomerat till en fokuserad teknikkoncern med internationell inriktning fortskrider enligt plan.

Tecla, Gustaf Fagerberg, Johnson Metal Bearing Components och affärsområdet Wireless avyttrade.

Genom förvärvet av Brown & Sharpe har affärsområdet Metrology skapats.

Faktureringen uppgick till 6 204 MSEK (5 099), en ökning med 22 procent.

Rörelseresultatet (EBITA), uppgick till 350 MSEK (282), en ökning med 24 procent.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 227 MSEK (223).

Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie (5).

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon