Årsredovisning 2000

27 mars 2001

Resultatet efter finansnetto ökade med 25 procent till 223,2 Mkr (179,0)

En ny koncernstruktur, med fyra affärsområden, har etablerats som bas för fortsatt internationell expansion

Förvärv av Berendsens nordiska hydraulikverksamhet samt bud på Brown & Sharpes mätteknikverksamhet med en sammanlagd omsättning om cirka 4 miljarder kronor

Under 2000 samt hittills 2001 har bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 2 miljarder kronor avyttrats

Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie (5)

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon