Årsredovisning 1999

10 mars 2000

Resultatet före skatt uppgick till 179 Mkr (313)

Faktureringen minskade till 4 667 Mkr (4 946)

Betydande kostnads- och personalreduceringar har genomförts parallellt med offensiva satsningar

Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie (5)

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon