AKA Industriprodukter AB förvärvar JW Trading Oy

10 november 1998

AKA Industriprodukter AB förvärvar JW Trading Oy AKA Industriprodukter har genom sitt finska dotterbolag IP-Produkter Oy förvärvat JW Trading Oy, ett inom VVS-branschen verkande handelsbolag. Bolaget omsätter 30 miljoner FIM. Med förvärvet ökar IP-Produkters VVS-verksamhet till cirka 70 miljoner FIM och blir därigenom ett av Finlands största import- och handelsbolag i VVS-branschen. JW Tradings VVS-sortiment består främst av rörkopplingar och VVS-komponenter. Det mest kända varumärket är ConexSanbra, som är marknadsledare i såväl Finland som Europa. IP-Produkters VVS-sortiment består av varmvattenberedare, vattenmätare och expansionskärl. "Förvärvet förstärker vår ställning inom VVS-branschen på olika plan" konstaterar IP-Produkters VD Carl-Johan Ström. "Produktsortimentet är olika i de två bolagen, men distributionen identisk. Bolagens produkter distribueras av samma grossist, ofta t o m av samma person. Nu kan vi effektivare utnyttja bägge bolagens säljkapacitet och samtidigt sköta båda enheterna med samma administration, inköp och lager". AKA Industriprodukter är ett teknikhandelsföretag med verksamhet i de nordiska länderna, Baltikum, Polen och Ryssland. Omsättningen 1997 var 866 Mkr. AKA Industriprodukter är ett helägt dotterbolag till Hexagon AB. Landskrona den 10 november 1998 HEXAGON AB Claes Lindkvist För ytterligare information kontakta gärna: Carl-Johan Ström, IP-Produkter Oy, tel +358 9 870 671, Per Söderman, AKA Industriprodukter AB, tel 08 - 629 01 00 eller Claes Lindkvist, Hexagon AB, tel 0418 - 44 92 05

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon