Wielstel- en spoorprofiel voor trein- en spoorwegindustrie

Gespecialiseerde oplossingen voor wielstel- en spoorprofielmeting in de spoorwegindustrie

Wielstel- en spoorprofielmeting voor trein- en spoorwegindustrie

Spoorwegen

Wielset- en spoorprofielmeting voor de spoorwegindustrie.

Klaar om meer te leren?

Treinwielstellen en de infrastructuur van rails zijn typische slijtageonderdelen en hebben een aanzienlijk effect op het comfort en de veiligheid van de reiziger evenals het geluid en rijden van de trein. Profielen van wielen, remschijven, rails en wissels worden daarom gecontroleerd met herhaaldelijke meetwerkzaamheden onder veeleisende meetomstandigheden. De uitdaging ligt hem vooral in het efficiënt genereren van geldige meetgegevens voor het volledige wiel-spoorsysteem. Efficiënte profielmeting van wielstellen kan tijdige onderhoudsacties in gang zetten en de stilstandtijd van treinen helpen verminderen en ook een comfortabele en veilige reis garanderen voor treinreizigers.

De optische profielmeetinstrumenten NEXTSENSE CALIPRI C41 / C42 en CALIPRI Prime van Hexagon voldoen, door hun nauwkeurige en reproduceerbare resultaten, allemaal aan de specifieke eisen binnen de spoorwegindustrie, ongeacht de invloed van de operator. Deze gespecialiseerde profielmeetapparaten voor de spoorwegindustrie worden veel gebruikt voor de inspectie van wielprofielen, het meten van remschijven, wielafstandsmeting, wielslijtage- en railslijtage-inspectie.