HxGN SFx Management Release 6.1

Contact opnemen

SFx Asset Management 6.1 is een bijgewerkte versie die vooral gericht is op ondersteuning van meetapparatuur. De software biedt ondersteuning voor het nieuwe trackermodel AT500 en bijbehorende accessoires, SFx Desktop upgrade en generieke assets. De volgende functies zijn bijgewerkt:

 • Ondersteuning voor een nieuw trackermodel
 • SFx Desktop upgrades
 • Generieke assets
 • Extra verbeteringen

Ondersteuning voor een nieuw trackermodel

Een nieuw type mobiele meetmachine, Laser Tracker AT500, en de bijbehorende accessoires worden volledig ondersteund door SFx Asset Management:

 • Volledige functieondersteuning
  Deze nieuwe tracker wordt nu volledig ondersteund door SFx Asset Management. U beschikt dus over de volledige functionaliteit, net als andere lasertrackers (AT9x0 en ATS600) die al compatibel zijn met SFx Asset Management.

 • Nieuwe taster
  De Laser Tracker AT500 ondersteunt alleen de B-ProbePlus, een nieuw type taster voor mobiele meetapparatuur. Raadpleeg Asset Tasters voor Lasertrackers (AT500) voor meer informatie.

 • Uniek energiebeheer
  De Laser Tracker AT500 heeft twee geïntegreerde batterijen in vergelijking met andere lasertrackersystemen (AT9x0 en ATS600). Daarom biedt hij een unieke reeks vermogensniveau-indicaties en berekeningen. Raadpleeg het Energievoorzieningsschema voor de Laser Tracker AT500 voor meer informatie.

SFx desktop upgrades

SFx Desktop biedt compatibele ondersteuning voor de AT500, het nieuwe trackermodel. U kunt een Laser Tracker AT500 integreren in SFx Asset Management door het bestaande proces voor het aanmelden van lasertrackers te volgen met behulp van de nieuwste versie van SFx Desktop.

 • Verbeteringen aan het Pulse Sensors Dashboard:
  • SFx Desktop geeft de interne axiale temperatuursensoren niet weer in het Pulse Sensors Dashboard wanneer een CMM is aangesloten en er geen sensorgegevens worden verzonden.
  • Bovendien worden standaard alleen geactiveerde pulssensoren weergegeven in het Pulse Sensors Dashboard.  Sensoren die als uitgeschakeld zijn geconfigureerd in de Pulse Sensors instellingen worden verborgen.
  • Er is een filterpictogram toegevoegd aan het Pulse Sensors Dashboard. Nu kunt u pulse-sensoren filteren met twee nieuwe filters: Activiteit en Status.
 • De Pulse PC-DMIS Monitor-toepassing is geïntegreerd in SFx Desktop en werkt als een alternatieve functie voor PC-DMIS EdgeClient Interface. Deze functie start alleen wanneer een CMM is geïntegreerd.
 • De functie Vernieuwen is toegevoegd aan het scherm MTConnect Agents toevoegen. U kunt nu de bijgewerkte machinelijst krijgen door een bestaande agent te verversen, en eenvoudig een nieuwe machine toevoegen vanuit de bestaande agent.
 • Ontkoppel de blinderingsband tussen draadloze pulssensoren en CMM's, zodat draadloze pulssensoren onderling uitwisselbaar zijn tussen verschillende CMM's. Nu kunt u een draadloze pulssensormodule handmatig koppelen aan een CMM via het nieuwe veld Te koppelen Asset op het scherm Bewerk draadloze sensor.
 • SFx Desktop registreert nu volledige programmagegevens van de metrologiesoftware zonder dat deze opnieuw opgestart hoeft te worden wanneer de software een programma uitvoert voordat SFx Desktop wordt gestart.
 • Prestatieverbeteringen:
  • SFx Desktop start voortaan sneller op. In plaats van alle voorzieningen bij het opstarten te laden, worden die nu alleen geladen wanneer ze nodig zijn en worden ze op de achtergrond uitgevoerd.
  • De volgende fout zou zich niet meer moeten voordoen in SFx Desktop: 'Objectverwijzing niet ingesteld op een objectinstantie'.

Generieke assets

U kunt nu een draagbaar meetinstrument of een apparaat dat momenteel niet wordt ondersteund door SFx Asset Management als Generieke Asset aanmelden vanaf de pagina Assetinstellingen. Raadpleeg Generieke Assets Toevoegen voor meer informatie.

Met een Generieke Asset kunnen assets op afstand worden gepositioneerd, kan de routegeschiedenis worden bijgehouden, kunnen geofences worden aangemaakt en gebeurtenismeldingen worden gedaan, en kunnen assets worden beheerd na koppeling aan een GPS-tag. Raadpleeg 'Een Generieke Asset in Detail Doorzoeken' voor meer informatie.

U kunt met name de Aanbevolen Certificeringsdatum voor een generieke asset handmatig instellen als dat nodig is.

Daarnaast wordt een nieuw assettype, Generieke Asset, toegevoegd aan de assetfilters in het Asset Dashboard. Aan de hand daarvan kunt u snel alle generieke assets uitfilteren.

Extra verbeteringen

 • Maandelijks overzicht van certificeringen en abonnementen per e-mail

  Samengevoegde e-mailmeldingen over certificering en abonnementen voor alle assets in een organisatie. Op elke laatste dag van de maand kunnen Accountbeheerders een samenvattende e-mailmelding ontvangen met een lijst van assets waarvan de certificering of het abonnement binnen 90 dagen afloopt, samen met de benodigde veldinformatie voor elk item.

  Vanaf nu komen er niet meer elke dag honderden e-mailberichten binnen. In plaats daarvan wordt er op de laatste dag van elke maand slechts één e-mail naar Accountbeheerders verstuurd.

 • Verfijning van GPS-informatie
  • Geoptimaliseerde GPS-locatiegegevens in gebeurtenislogs van assets. Het dialoogvenster Gebeurtenisinfo toont nu de geo-locatie wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. Dit helpt u bij het verkrijgen van de locatieveranderingen van een asset door de volgorde van de gebeurtenislogs van assets te controleren.
  • Zodra de laatst gerapporteerde GPS-locatie van een asset meer dan 2 uur geleden is, wordt een waarschuwingspictogram toegevoegd in zowel het dialoogvenster Assets detailweergave als in het dialoogvenster GPS Geo-locatie. Dit pictogram met een beschrijvende tooltip geeft aan dat de huidige GPS-gegevens niet up-to-date zijn.

   Bovendien wordt het tijdstip van de laatste update van de GPS-tag ook weergegeven in het dialoogvenster GPS Geo-locatie.

 • Een nieuw filter, Installatie, toegevoegd aan het Programma Dashboard. Nu kunt u programma's filteren op installatienaam om programma's weer te geven die bij uw opgegeven installatie horen.
 • Twee nieuwe kolommen, GPS-locatie en GPS-serienummer, toegevoegd aan het CSV-exportbestand van assets.
 • Het statuspictogram van de Laatst Uitgevoerde Controle is toegevoegd aan de Asset Detailweergave voor lasertrackers.