Komposiitit sähkö- ja energia-alalla

Komposiittimateriaalien käytön lisääminen

Vaihtoehtoisen uusiutuvan energian ollessa yhä tärkeämpi tekijä ympäri maailmaa, investoinnit eri teknologioihin, kuten aurinko- ja tuulienergiaan, ovat merkittävässä kasvussa.

Tuulivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde, joka tuottaa sähköä tuottaen hyvin vähäisen määrän kasvihuonekaasuja. Se perustuu erittäin suuriin tuuligeneraattoreihin, joiden on oltava sekä vahvoja että tehokkaita. Siten lavat ovat pidempiä ja kevyempiä, mutta niiden jäykkyys kestää silti voimakkaita tuulia.

Hiilikuitu- ja lasikuitu- sekä puristusmuovaustekniikka mahdollistavat pitkien, kevyiden ja vahvojen tuuligeneraattorin lapojen tuotannon, mikä lisää tämän maailmanlaajuisesti vakiintuneen energianlähteen tehokkuutta. Näiden tekniikoiden lisähyödyntäminen tulee mahdollistamaan entistä suurempien tuuligeneraattoreiden kehittämisen, mikä puolestaan johtaa tuulivoiman käytön lisääntymiseen ympäri maailman.

Lue lisää