HxGN NetWorks B4U Dig | LER2 Effektiv håndtering af henvendelser fra ler.dk

Intergraph GLER Plot

Er du klar til at komme i gang?

Tal med en ekspert, og find ud af, hvad Hexagon kan gøre for din organisation.

HxGN LER2 sørger for at modtage og håndtere ledningsforespørgsler fra webservicen www.ler.dk. Op til 100% af henvendelserne kan håndteres automatisk af HxGN LER2 afhængig af opsætningen.

Løsning er uafhængig af GIS-platform, baseret på OpenSource og kan installeres hos forsyningen eller afvikles i skyen (Cloud). HxGN LER2 henter automatisk graveforespørgsler hos ler.dk og sender svar tilbage i LER 2 GML-format samt evt. tilknyttede filer. Når forsyningen selv opretter forespørgsler i forbindelse med planlægning eller gravearbejde, hentes de også ned automatisk og kan via WFS åbnes og vises i et vilkårligt desktop- eller web-gis.

Fordele

Tidsbesparende

Op mod 100% af henvendelserne fra ler.dk kan håndteres automatisk og spare medarbejderne for en masse arbejdstid.

Logning

Forespørgsler og leveret information logges i GIS-databasen og kan genfindes ved tvivlsspørgsmål.

Fleksibelt

Løsningen indeholder en avanceret konverteringsmotor, så man kan mappe egne ledningsdata op mod LER 2 datamodellen.

Fremhævede funktionaliteter

 • HxGN LER2 Servermodul
  HxGN LER2 Servermodulet henter og behandler automatisk forespørgsler hos ler.dk baseret på forsyningens digitale signatur.
 • HxGN LER2 Adminmodulet
  Adminmodulet er en web baseret klient til forsyningens sagsbehandlere, som giver adgang til den fremsendte information og til behandling af forespørgsler, som er sendt til manuel behandling. I adminmodulet kan man arbejde manuelt med forespørgsler ved fx at tilføje et dokument med kommentarer, filer eller kort til besvarelsen. Man kan genfinde tidligere besvarelser og fremsendte data ud fra forespørgslens afsender, dato, LER-id osv og genfremsende - evt. med nye data - med et enkelt klik.
 • Konfigureringsmuligheder
  Servermodulet kan konfigureres, så en lang række opgaver håndteres automatisk. Det gælder f.eks. fremsendelse af standarddokumenter, regler for hvornår henvendelser skal håndteres manuelt, fremsendelse af boreprofiler linket til ledninger m.m.
 • Visning af LER 2 besvarelser
  HxGN LER2 henter også LER 2 besvarelser på forsyningens egne graveforespørgsler. Via WFS kan fremmede ledninger og rør så vises i desktop-, web- og mobilgis. Til HxGN NetWorks Core | Designer og HxGN NetWorks Core | Portal indeholder løsningen LER 2 klienter, hvor brugeren nemt kan tænde og slukke for en LER 2 besvarelse og se status på de enkelte forsyningers besvarelser.

HxGN NetWorks Utilities | District Heating

HxGN NetWorks Utilities | District Heating er en brancheløsning til danske fjernvarmeforsyninger.

HxGN NetWorks Utilities | ELDK

HxGN NetWorks Utilities | ELDK er en brancheløsning til danske elforsyninger, der baserer sig på danske databaseskabeloner.

HxGN NetWorks Utilities | DANVAND

HxGN NetWorks Utilties | DANVAND er en brancheløsning til danske vandforsyninger med fuld understøttelse af DANVA's seneste DANVAND-datamodel.