Berättelsen om R-evolution

Sätt data i arbete för att rädda vår planet

Hexagon lanserade R-evolution för att vitalisera och stärka industrins förmåga att hantera komplexa miljörisker. Det kan noteras att ställda inför en pandemi som hotar miljontals liv mobiliserade regeringar och företag över hela världen lösningar och teknologier snabbare än någonsin samt producerade testplattformar, vacciner och behandlingar. Inspirerade av denna insats har Hexagon riktat sitt fokus mot en global risk som har potential att kräva fler liv och orsaka permanent ekonomisk skada om den inte kontrolleras: Det överhängande hotet mot jordens miljö.

Hexagon arbetar med att utnyttja teknik och data i syfte att förbättra produktivitet och kvalitet och samtidigt effektivisera processer. Resultatet är lägre resursförbrukning och mindre avfall. Konceptet bakom R-evolution är detsamma. Hållbarhetsprojekt kan dra fördel av samma sensor-, programvaru- och autonoma lösningar som Hexagons kunder använder idag.

R-evolution kom till för att ta täten på högprioriterade områden där både hållbarhet och aktieägarvärde kan maximeras med hjälp av Hexagons teknik. Redan bidrar Hexagons lösningar till att skydda miljön genom förbättrad effektivitet, kvalitet och säkerhet i ett brett spektrum av branscher och applikationer.

Hållbarhetsrevolutionen kommer att skapa en helt ny ekonomi

Om det var lätt att rädda världen hade det gjorts nu. Prioriteringarna för R-evolution är baserade på och styrda av två villkor:

  1. Det finns en brådskande och otillfredsställd efterfrågan på en lösning som avhjälper det systemiska och kroniska misslyckandet inom våra miljöekosystem.
  2. Det måste finnas en tydlig indikation på att teknik och investeringar erbjuder en väg till skalbar hållbarhet som är lönsam.

R-evolution kommer att lösa problemet med utarmning av resurser och besvara utmaningen att göra avfall lönsamt på ett sätt som också skapar ekonomiskt värde. För att göra detta krävs ett nytt tillvägagångssätt, en ekvation som:

  • Adresserar verkligheten: Omvandlar globala utmaningar till en efterfrågan från marknaden.
  • Tillför expertis: Utnyttjar teknik för att frigöra datapotentialen
  • Skapar värde: Följer principerna för lönsamma affärer

Sustainability_Website-graphic_final (003)