Möjliggör hållbar utveckling

Innovationer som optimerar resurser och minskar miljöavtrycket

Hållbarhet inom kritisk infrastruktur


Hexagons breda lösningar är byggda med hållbarhet som prioritet. Vi levererar skalbara innovationer inom ett brett spektrum av industrier, såsom tillverkning, byggande, jordbruk, allmän säkerhet samt kraft och energi. Våra lösningar hjälper kunder att optimera användningen av råvaror och komponenter, förbättra energieffektivitet och produktivitet, förlänga produkternas livslängd och förutsäga och förhindra skador. 

Åtaganden:

  • Använda jordens resurser smartare genom att frigöra kraften i data så att de kan göra sitt bästa - öka effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet
  • Stödja kunder och samhällen i deras hållbarhetsarbete.
 
 

Åtgärder:

  • Genomföra utvärderingar av hållbarhet i strategi- och affärsplaneringsprocesserna
  • Öka investeringar i lösningar för mobilitet, förnybar energi och säkerhet