Kultur och människor

Vi främjar en arbetsmiljö som välkomnar mångfald.

En inkluderande kultur


Med 21 000 anställda i 50 länder är arbetet med att attrahera, anställa, utveckla och behålla de bästa medarbetarna nyckeln till Hexagons framgång. Vårt fokuserade förhållningssätt till kompetensutveckling, mångfald, inkludering, hälsa och säkerhet och medarbetarengagemang gör oss konkurrenskraftiga överallt där vi är verksamma.Xalt AI 

Åtaganden:

  • Främja en trygg och säker arbetsmiljö för anställda
  • Skapa en "inkluderande kultur" med mångfald bland de anställda
  • Eliminera diskriminerande strukturer i hela organisationen
  • Stöd aktiviteter som lockar och leder till anställning av de bästa och mest professionella talangerna
 
Xalt AI 

Åtgärder:

  • Införa kriterier för jämställdhet mellan könen i rekryteringsprocessen
  • Utbilda samtliga anställda ifråga om mångfald och inkludering
 
Xalt AI 

Mål:

  • Minst 30 procent av ledande befattningshavare ska vara kvinnor 2025