En hållbar leverantörskedja

Vi gör ansvarsfulla inköp och respekterar mänskliga rättigheter överallt.

Efterlever de striktaste globala standarderna


Hexagons åtagande att göra ansvarsfulla inköp och respektera mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet och sin leveranskedja sträcker sig utöver lagstadgad efterlevnad. För att säkerställa att Hexagons leverantörer följer samma strikta standarder måste alla följa Hexagons leverantörskod som är baserad på FN:s Global Compact-principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, försiktighetsprincipen samt ansvar för miljö och antikorruption.Xalt AI 

Åtaganden:

  • Se till att alla leverantörer följer Hexagons leverantörskod som är baserad på FN:s Global Compacts-principer
  • Göra vårt bästa ifråga om ansvarsfullt företagande och att granska våra leverantörer, såsom identifiering av riskområden i vår försörjningskedja och att ge vägledning om ansvarsfulla inköp av mineral
  • Se till att alla leverantörer granskar sina respektive leveranskedjor
 
Xalt AI 

Åtgärder:

  • Utbilda anställda och leverantörer i deras respektive uppförandekoder
  • Genomför rutinmässiga bedömningar av leverantörsrisker och hållbarhetsrevisioner av leverantörer
  • Implementera en mall för rapportering om konfliktmineraler för alla relevanta leverantörer för att spåra och dokumentera ursprunget till mineraler i deras komponenter
 
Xalt AI 

Mål:

  • Granska 100 procent av våra leverantörer i första ledet som befinner sig i riskområden senast 2023