Hållbarhet

Vi ser framför oss en hållbar framtid som främjar affärer, näringsliv och människor.

Fokusområden


Hexagon anser att koncernens hållbarhetsarbete kommer till uttryck i dels den roll bolagets produkter och lösningar spelar på marknaden, dels i den egna verksamheten och i de egna åtgärderna. För att uppnå största möjliga effekt genomförde Hexagon en grundlig analys och riskbedömning som resulterade i fem hållbarhetsområden som bolaget fokuserar på.

Dessa fokusområden täcker ett brett spektrum av möjligheter för att minimera risk och för att maximera genomslagskraften i hållbarhetsarbetet. Varje fokusområde är knutet till klara åtaganden och åtgärder i Hexagons hållbarhetsstrategi som svarar för den övergripande inriktningen och gör synergieffekter möjliga mellan bolagets hållbarhetsinitiativ.

  • Möjliggöra hållbarhet genom Hexagons lösningar
  • Sänka egen miljöpåverkan genom mer hållbara interna processer
  • Öka hållbarheten i leverantörskedjan
  • Driva hållbarhet genom kultur och anställda
  • Stödja CSR-aktiviteter som bemöter sociala utmaningar