Experter på Smart Solutions

Det finns inget som kan ersätta ingående branschkunskap. Alla våra divisioner hämtar kunskaper från team världen runt för att ge sina kunder vår samlade expertis och våra erfarenheter för att lösa utmaningar åt dem. Läs här om hur divisionerna bidrar med sina branschkunskaper till vår portfölj med smarta lösningar.

Click to enlarge

Smart Industrial Facilities
  • PPM: Lösningar för konstruktion, byggnation och drift
Smart Factories Smart Mines
  • Mining: Lösningar för gruvans hela livslängd
Smart Farms
  • Agriculture: Lösningar för odling, skörd och transportlogistik
Smart Autonomous Mobility Smart Buildings & Infrastructure
  • Heavy construction: Lösningar för tunga infrastrukturprojekt
  • Building: Lösningar för byggnadens hela livslängd
  • PPM: Lösningar för byggnation
Smart Cities & Nations
  • Safety and infrastructure: Lösningar för allmän säkerhet, el, vatten och avlopp samt transporter
  • Geospatial: Digitala karteringslösningar för städer och länder, lösningar för tillämpningar inom försvaret
  • Geospatial content: Tjänster och innehåll för digitala kartor över städer och länder  
  • Survey: Lösningar och teknologier för insamling av data om verkligheten