Capability Center India

Om Hexagon CCI


Hexagon Capability Center India (HCCI)* är ett av Hexagons viktigaste globala teknologiska FoU-nav. Med sina banbrytande innovationer, sin pålitliga och jämna leveranskvalitet och teknologier i ständig utveckling har HCCI hjälpt olika Hexagon-enheter att växa och bredda sina kundbaser runt om i världen. Organisationen har team som arbetar med produktportföljer från hela Hexagon:

Hexagon Geosystems
Hexagon Manufacturing Intelligence
Hexagon Mining
Hexagon Autonomy & Positioning
Hexagon PPM
Hexagon Security & Infrastructure

HCCI har dessutom dedikerade serviceteam som tillhandahåller implementeringstjänster för kunder till PPM och Safety & Infrastructure över hela världen.

HCCI (tidigare känt som Intergraph Consulting Pvt. Ltd) var ett av de första IT-företagen i Hyderabad och har en rik 32-årig historia. HCCI har idag fler än 1400 anställda och är idag erkänd som en hörnsten i Hexagon-koncernen i kraft av sin förmåga att skapa konkurrenskraft åt hela företagsgruppen.