Hexagon Capability Center India (HCCI)

About HCCI

Hexagon Capability Center India (HCCI) är Hexagons enskilt största FoU-nav.

Tidigare känt som Intergraph är vi ett av de första IT-företagen i Hyderabad. I mer än 35 år  har vi svarat för högkvalitativa prestationer. Vi fortsätter att innovera och växa och för närvarande är vi 1600+ medarbetare.

Vårt center är av världsklass vilket gör det möjligt för Hexagon att med sin produktportfölj  driva digital omvandling och att leverera innovativa kundupplevelser över hela världen. Hos oss arbetar bland annat Hexagons produktinriktade FoU-medarbetare och serviceteam som utgör hörnstenar för Hexagon-koncernen och produktportföljen. De dedikerade serviceteamen svarar också för stöd vid genomförande till kunder åt Hexagons divisioner PPM och Safety & Infrastructure över hela världen.

Därför ska du bli en av oss

Vi är innovatörer och strävar efter att stödja och inspirera varandra varje dag.

Vi har skapat en arbetsplats med fokus på våra medarbetare, deras professionella utveckling och välbefinnande och försett dem med verktyg för att bli balanserade personligheter. 

Historien om vår tillväxt under åren

Historien om våra medarbetare, vår tillväxt och policyer samt allt övrigt som har bidragit till att skapa varumärket HCCI.