Capability Center India

Om Hexagon CCI


Hexagon Capability Center India (HCCI)* är ett viktigt globalt teknologiskt FoU-nav för Hexagon. Med sina banbrytande innovationer, sin pålitliga och jämna leveranskvalitet och teknologier i ständig utveckling har HCCI hjälpt olika Hexagon-enheter att växa och bredda sina kundbaser runt om i världen. Organisationen har team som arbetar med Hexagons följande divisioner:

Hexagon Geosystems
Hexagon Manufacturing Intelligence
Hexagon Mining
Hexagon Autonomy & Positioning
Hexagon PPM
Hexagon Security & Infrastructure

HCCI har dessutom dedikerade serviceteam som tillhandahåller implementeringstjänster åt kunder över hela världen till Hexagons divisioner PPM och Safety & Infrastructure.

*HCCI (tidigare känt som Intergraph Consulting Pvt. Ltd) är med sin rika, 32-åriga historia ett av de äldsta IT-företagen i Hyderabad. HCCI har för närvarande mer än 1 400 anställda och är en uppskattad enhet i Hexagon-koncernen som ger en konkurrensfördel åt hela företaget.