Forskning och utveckling

Snabbspår och framtidssäkrad FoU

Hexagon har ett specialistteam från FoU som uteslutande är fokuserat på att hjälpa kunder att accelerera sitt datautnyttjande, speciellt i situationer där de är belastade av äldre teknologier. Lösningen kallas Xalt, ett radikalt nytt sätt att ta sig an digital transformation. Det är heltäckande beträffande kärnkompetenser som krävs idag och ändå oändligt skalbart vad gäller framtida behov. Xalt är lätt att implementera och kompatibelt med befintliga och operativa teknologier. Xalt kan få in kunder på snabbspår som ger dem möjligheter att dra nytta av data som relaterar till Internet of things och få ut deras fulla potential och värde
Xalt AI 

Xalt | AI

Xalt | AIär en enhet med artficiell intelligens som kan användas i alla Xalt-komponenter. Enheten kan förutsäga, analysera och optimera resultat i molnet, med edge-computing eller på plats och är mycket lätt och portabel.  
Xalt Edge 

Xalt | Edge

Xalt | Edgeär en enhet för utveckling av programvara som samlar in och levererar data i realtid för att etablera konnektivitet mellan the edge, molnet, databaser etc.   
Xalt Integration 

Xalt | Integration

Xalt | Integration svarar för gränssnitt och ihopkoppling av multipla programvaruapplikationer. Det är en konfigurerbar kod-oberoende enhet för att lösa integrationsutmaningar på övergripande företagsnivå.   
Xalt Mobility 

Xalt | Mobility

Xalt | Mobility Xalt Mobility låter kunder snabbt skapa appar för att lösa specifika affärsutmaningar. Appar skapade med Xalt Mobility är kompatibla med alla operativsystem, mobila plattformar och webb samt kan fungera inom en säker molnmiljö. Xalt Mobility svarar också för standardiserade mallar eller en appkatalog.
Xalt Visualization 

Xalt | Visualization

Med stöd av Xalt Visualisation kan massiva datamängder visualiseras i hög hastighet i 2D eller 3D och samtidigt behålla skalbarhet och användarbarhet oavsett operativsystem och hårdvaruplattform.