Lösningar per ekosystem

Så besvarar vi utmaningarna från världens mest komplexa ekosystem.

Ingen organisation eller bransch agerar i ett vacuum, vilket är skälet till att vi har strukturerat våra erbjudanden runt de ekosystem som de påverkar. Hexagons koncernövergripande portfölj omfattar erbjudanden till nio ekosystem, vart och ett med sina branscher och deltagare.


Solutions


Produktionsrelaterade ekosystem


  • Erbjudanden som täcker hela livscykeln hos produktionsekosystem, t ex komplexa fabriksanläggningar och fartyg, dagbrott och gruvor under jord samt jord- och skogsbruk.
  • Erbjudanden som accelererar forskning och utveckling i tillämpningar inom autonom industriell mobilitet som till exempel terrängfordon och -utrustning, marina farkoster, drönare och robotar.

Människorelaterade ekosystem


  • Erbjudanden som täcker hela livscykeln hos vertikala strukturer och andra storskaliga anläggningar - byggnader och infrastruktur som utgör ryggrad för människor och samhällen.
  • Erbjudanden för de komplexa system som svarar för allmän säkerhet, ekonomisk vitalitet och livskvalitet åt människor samt för försvar och säkerhet åt hela nationer.
  • Erbjudanden som accelererar forskning och utveckling gällande tillämpningar inom autonom industriell mobilitet som till exempel terrängfordon och -utrustning, marina farkoster, drönare och robotar.

 

Ekosystem för autonom mobilitet

Erbjudanden som accelererar forskning och utveckling gällande tillämpningar inom autonom industriell mobilitet som till exempel terrängfordon och -utrustning, marina farkoster, drönare och robotar. Lösningar för autonomi inom ramen för hållbarhet, säkerhet och ökad effektivitet.  
 

Ekosystem för byggnader

Erbjudanden för hela livscykeln hos vertikala strukturer. Lösningarna leder till byggnader som följer ritningar, färre omarbetningar, färdigställande i tid och inom budget samt skydd för människor och materiella resurser under hela byggnadens livstid.  
 

Ekosystem för säkerhet åt städer och nationer

Erbjudanden avsedda för komplexa system inom allmän säkerhet, ekonomisk vitalitet och livskvalitet för människor. Lösningar som gör det möjligt för det offentliga, näringslivet och enskilda individer att tillsammans bygga säkra och livaktiga samhällen som skapar god livskvalitet och hållbar ekonomi.  
 

Ekosystem för försvaret

Erbjudanden för komplexa system som svarar för allmän säkerhet och nationers försvar. Lösningar som tillhandahåller kontinuerlig situationsmedvetenhet såväl taktiskt som strategiskt - autonomt och säkert.  
 

Ekosystem inom jordbruk

Erbjudanden för hela livscykeln inom jord- och skogsbruk, med lösningar som gör det möjligt för lantbrukare att odla med optimerad resursåtgång, högre avkastning och lägre kostnader.  
 

Ekosystem för industrianläggningar

Erbjudanden för hela livscykeln hos komplexa industrianläggningar och fartyg, med lösningar som gör det möjligt att snabbt och säkert få upp produktionen inom ramen för en långsiktig och hållbar livscykel.  
 

Ekosystem för infrastruktur

Erbjudanden för hela livscykeln hos storskalig infrastruktur. Lösningarna leder till infrastruktur som följer ritningar, färre omarbetningar, färdigställande i tid och inom budget samt skydd för människor och materiella resurser under hela tillgångens livstid.  
 

Ekosystem inom tillverkningsindustrin

Erbjudanden för hela livscykeln inom diskret tillverkning. Lösningar som möjliggör lärande och anpassning till ändrade förutsättningar i realtid och som resulterar i produkter av högsta kvalitet, lägre resursåtgång och inget avfall.  
 

Ekosystem för gruvor

Erbjudanden för hela livscykeln hos dagbrott och gruvor under jord, med lösningar som möjliggör effektiv drift, högsta möjliga säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan under gruvans livstid.