Branscherna vi vänder oss till

Högre effektivitet, produktivitet och kvalitet i en rad tillämpningar

Dagens ekonomiska miljö är mer uppkopplad, öppen, intelligent, snabb och skalbar. Hexagons kunder lever under hårt tryck att motsvara en rad nya förväntningar och många måste arbeta hårt för att komma ikapp.

Att definiera konkurrens eller kunder efter marknad blir alltmer förenklat och föråldrat. Vi har blivit allt mer beroende av varandra, vilket tvingar organisationer att se bortom sina traditionella marknadsgränser och att tänka mer systemiskt. Hastigheten, volatiliteten och komplexiteten i affärslivet idag kräver det.

Click to enlarge

För att vara till mest nytta för våra kunder har vi delat in våra lösningar och erbjudanden efter de större ekosystem som de påverkar: Produktions- och det urbana ekosystemet.

Lär dig mer om våra Smart Solutions-portföljer och de ekosystem de vänder sig till.