Branscher

Data sätts i arbete för att öka effektivitet, produktivitet och säkerhet över hela spektrat av kritiska branscher.

Vi vänder oss till en mängd olika branscher som delar vårt syfte att sätta data i arbete. Vi söker ständigt efter möjligheter att frigöra ny potential, skapa nya affärsmodeller och utmana status quo i syfte att hjälpa några av världens viktigaste industrier att skapa uthållig lönsamhet som också gynnar planeten.

För att vara en så god samarbetspartner som möjligt åt dessa branscher har vi utformat vår omfattande portfölj med erbjudanden efter de större ekosystem som de påverkar.


 

Tillverkning

Luft- och rymdfart – Fordon – Konsumentprodukter – Elektronik – Allmän tillverkning – Hälsovård och Life Sciences – Tunga maskiner och utrustning – Varvsindustrin  
 

Energi och naturresurser

Jordbruk – Kemiindustrin – Kraft och energi – Skogsbruk – Gruvindustrin – Olja och gas  
 

Städer och offentlig förvaltning

Försvar – Myndigheter – Allmän säkerhet (inkl. rättsväsende) – Transport – El, vatten och avlopp samt kommunikation  
 

Byggnadsindustrin

Byggnation – Tung byggnadsindustri – industrianläggningar – Tung byggnadsindustri - Infrastruktur – Inspektion, mätning och lantmäteri  
 
 

Övrig industri

Utbildning och forskning – Teknisk service – Kartering och geospatialt innehåll – Marin positionering – Övrigt