HxGN SMART Build

Tydlighet. Konnektivitet. Enkelhet. Från grunden och hela vägen upp.

HxGN SMART Build

Bygg- och infrastrukturprojekt kräver år av planering och genomförande och involverar tusentals människor, arbetsuppgifter och stora investeringar. Många byggföretag har varit snabba med att införa informationsteknik för att hantera denna komplexitet men i flera fall har åtgärder lett till oförutsedda kostnader, komplikationer och störningar.

SMART Build är en banbrytande och enkel men ändå robust lösning för byggbranschen som kommer att förbättra vinstmarginalerna och bidra till att projekt slutförs säkert, i tid och inom budget.

SMART Build utnyttjar årtionden av erfarenhet av projektering, genomförande och styrning och har tillämpats med framgång på några av världens största och mest utmanande byggprojekt. Kombinera denna expertis med innovativa informationsteknologier och du har ett system för ledning av komplexa byggprojekt som byggts från grunden.

Intresserad? Kontakta oss.

TYDLIGHET: Heltäckande, rollbaserad bild av hela projektet


SMART Build ger chefer en tydlig bild av hela projektet och ett fast grepp om alla aktiviteter och förändringar samt fullständig kontroll på alla nivåer. Lösningen kopplar ihop chefer med det övergripande ansvaret för projektet med projektledare och platschefer. Den bygger på en webbaserad plattform som ger personal tillgång till alla ändringar, detaljerade instruktioner och avancerad teknik i realtid via deras smarta, handhållna enheter.

KONNEKTIVITET: Hela teamet anslutet via molnet


SMART Build kopplar samman tusentals användare och gör deras data tillgängliga för visualisering, analys och genomförande i ett enda gränssnitt. Det är en komplett lösning för hela arbetsflödet - från planering och genomförande till överlämning av det färdiga projektet till ägaren. SMART Build fångar data dynamiskt, lagrar den under hela livscykeln av byggprojektet och levererar ritningar sedan det avslutats, vilket minskar tid och kostnader för planering och genomförande av om- eller tillbyggnadsarbeten.

ENKELHET: Fungerar med alla typer av data


God organisation förenklar arbetet. SMART Build är den senaste och mest avancerade lösningen ifråga om att hantera komplexa byggprojekt i en enkel och robust plattform. Den kan användas på befintliga enheter utan hjälp av särskild IT-personal. Den styrs istället med hjälp av tillstånd och rollbaserad åtkomst.