Lanseringar av disruptiva teknologier

Hexagons senaste disruptiva teknologi

Mångsidigt utsättningsverktyg åt byggare

Instegsmodellen av utsättningsverktyget Leica iCON iCT30 minskar tidsåtgång och ökar hastighet och precision i byggindustrin.

Digitalisera arbetsflöden i byggindustri

Leica MC1 för grävmaskiner och Leica ConX ger förare och maskiner möjlighet att arbeta smartare, säkrare och mer produktivt.

Första lasertrackern med direktskanning

Leica Absolute Tracker ATS600 är en lasertracker med direktskanner som har lång räckvidd och mätindustriell noggrannhet.

Upptäcker förartrötthet och distraktion

HxGN MineProtect Operator Alertness System Light Vehicle övervakar kontinuerligt förares uppmärksamhet för säkrare körning.

Nu kommer HxGN OnCall

Ny lösningsportfölj använder analys av realtidsdata för förbättrad operativ situationsmedvetenhet och ökad effektivitet.

Lys upp vägen med UG Pro

HxGN MineOperate UG Pro styr maskinflottor underjord och levererar data om det tidsmässiga utnyttjandet av utrustningen.

RockSpot fyller ett viktigt säkerhetsgap

Nytt radarsystem upptäcker, spårar och analyserar nedfallande klippblock och andra händelser för att skydda högriskområden.

Förbättra arbetsflödena vid byggnation

Sätt ut komplexa strukturer snabbt och noggrant med totalstationerna Leica iCON iCB50 och iCB70.

Bryt ny mark inom optisk mätning i 3D

I kvalitetskontrollen eller på fabriksgolvet - Light Runner minskar genomloppstiden med avancerad positioneringsteknologi.