Experter på kärnkompetenser

Ledande experter på insamling av data om verkligheten, design och simulering, intelligenta kartor och autonoma teknologier.

Click to enlarge

Reality capture Positioning Autonomous Technologies Design and simulation Location Intelligence

Experter på Smart Solutions

Hexagons specialistkunskap om nyckelbranscher accelererar kundspecifika lösningar över hela vår portfölj med Smart Solutions.

Lansering av disruptiva teknologier

Hexagon omvandlar viktiga ekosystem med stöd av innovativa lösningar som möjliggör digitalisering, konnektivitet och autonomi.