Hur det är. Hur det bör vara.

När jag började skriva ville jag säga något om kärnan i Hexagon - vilken är den, egentligen? Det som förvånade mig är att det bara krävdes sju enkla ord.

Tro mig, hos oss arbetar några av de smartaste människorna i världen outtröttligt med "value proposition”, ”varumärkespositionering” och "konkurrensfördel” - som är viktiga för ett globalt ledande företag som Hexagon. Men när det kommer till kritan så är det ”Hur det är” och ”Hur det bör vara” som beskriver vår syn på världen bäst.

Ingen skulle säga emot mig om jag säger att världen idag inte är vad den borde vara. Medan en del av oss har sysselsättning, skydd, värme, säkerhet och tillgång till mat och vatten saknar många fortfarande livets grundläggande nödvändigheter.

När jag tar upp det här får jag höra "Ola, de problemen försvinner inte i en handvändning… ”. Då svarar jag: "Varför inte?” Vi kan påverka framtiden - vi är inte hjälplösa!

När vi på Hexagon ser på världen är det alltid hur den borde vara som intresserar oss. Det gap som vi ser mellan ”Hur det är” och ”Hur det bör vara” kallar vi "förändring". Utan förändring kommer vi inte över till det som ”bör vara”. Så vår ständiga strävan är att minska gapet genom att ta en proaktiv roll i syfte att förändra världen på ett smart sätt - vi kallar det för att forma smart förändring.

Varje dag tar vi oss an denna förändring med en känsla av att det brådskar. Jag läste nyligen en intervju med nobelpristagaren James Watson där han sa att han vill hitta ett botemedel mot cancer under sin livstid. Han är 82 år.

Watson har en inställning till cancer som vi kan ha till alla utmaningar som världen står inför. Vi kan utnyttja en outtömlig resurs – människans uppfinningsrikedom. På Hexagon använder vi den varje dag. Samtidigt använder vi en annan, som det verkar, outsinlig tillgång, nämligen data ... ”Big Data”. Vi samlar in data och sammanför den med kunskap, erfarenhet, kreativitet och den konnektivitet som våra informationsteknologier möjliggör.

Vi ser inte IT som en patentmedicin, utan som en gaspedal som gör det möjligt för oss att sluta gapet mellan ”hur det är” och ”hur det bör vara” snabbt, beslutsamt och smart.

Framtiden finns för att vi ska forma den.

Hexagon hämtar inspiration ur utmaningen att minska gapet mellan ”hur det är” och ”hur det bör vara.” Letar du efter mig så är jag i full färd med att göra gapet mindre och arbeta med smart förändring.

Ola Rollén
Koncernchef och VD
Hexagon
@OlaRollen

Ola Rollén är VD och Koncernchef för Hexagon och ledamot av bolagets styrelse sedan 2000. Som VD och Koncernchef är han ansvarig för att driva bolagets tillväxt, både organisk och genom strategiska förvärv, i syfte att fortsätta omvandlingen av Hexagon till en ledande global leverantör av informationsteknologier. Innan Ola Rollén kom till Hexagon var han VD för Sandvik Materials Technology, vice VD för Avesta-Sheffield samt VD för Kanthal. Han har också varit ledamot av styrelsen för Vestas Wind System A/S. Ola Rollén är civilekonom.