Vår strategiska fördel: Smart Digital Reality

Den mest dynamiska och kraftfulla användningen av data i historien

Våra kärnkompetenser svarar för den kanske mest dynamiska och kraftfulla användningen av data i historien: Smart Digital Reality. En smart digital verklighet blir allt mer autonom, med förmåga att fatta egna beslut och att bli smartare över tid. Det är vår vision om att möjliggöra en autonom och hållbar framtid.

Smarta digitala verkligheter är mycket mer än en digital tvilling (en komplett digital representation av den fysiska världen eller ett fysiskt objekt med egenskaper och dimensioner som representeras virtuellt). Smart Digital Realities introducerar autonomi, ger kraften att förstå vad som var och vad som är, och att se vad som skulle kunna vara, vad som ska vara och vad som kommer att bli. De är mer än spegelbilder av den fysiska världen eller simulerade lekplatser - de är levande gestaltningar av verkligheten, den ultimata formen av datahantering och grunden för den autonoma framtiden.

Detta är vår strategiska fördel och den viktigaste källan till värde för våra kunder.

Så definieras Smart Digital Reality

Två världar, en verklighet


Vi möjliggör den högsta formen av återkoppling där gränsen mellan den fysiska och digitala världen suddas ut, vilket skapar säkerhet ifråga om vad du ser i ständigt föränderliga situationer.

Vi har tänkt om begreppet återkopplingsslingor. Vi kan inte längre tänka i termer av en fysisk och digital värld som två separata saker. Först när alla data är tillgängliga, nu och satta i sammanhang - på ett ställe - kan vi ge kunderna säkerhet i fråga om att bilden de ser sammanfaller med den fysiska verkligheten också i ständigt föränderliga situationer.

Bortom den digitala tvillingen


Genom att bidra med autonomi till den digitala tvillingen kan vi göra den till en unik sanningskälla. Med användning av teknologi som till exempel maskininlärning och AI kan vi skapa system för att reducera och till och med eliminera mänsklig inblandning. Så arbetar data på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.

Smarta arbetsflöden


Oavsett företag eller bransch handlar det om arbetsflöden. Om de inte förverkligar sin potential tar produktivitet, kvalitet och vinst skada. Här skiljer Hexagon ut sig från konkurrenterna. Med vår unika kombination av hårdvara (sensorer) och lösningsspecifik programvara under ett och samma tak kan vi skapa sensor-mjukvarusystem som integrerar rätt data på rätt plats vid rätt tidpunkt för att ge snabbhet och smidighet i alla arbetsflöden.