Vi möjliggör en autonom framtid

En framtid med hållbar tillväxt för affärer, industri och människor

Betydelsen av autonomi

Industri 4.0 och IoT-eran lovade stora mängder användbar data. Men snarare än att generera stora ekonomiska värden har mängden data inneburit en ny utmaning för industrin - hur ska man utnyttja den? Den stora datamängden som genereras av att enheter kopplas samman trotsar vår förmåga att se, förstå och göra bruk av den. Hexagons lösningar syftar till att besvara denna utmaning.

Hexagon: Acceleratorn

Hexagons erbjudanden accelererar och möjliggör en autonom framtid - där data utnyttjas fullt ut i hållbar tillväxt för näringslivet, industrin och mänskligheten.

Övergången från automatisering till autonomi är så viktig, så kritisk för vår gemensamma framtid, att detta enkla koncept om att "sätta data i arbete" är vårt enda mål på Hexagon. Det finns inget annat företag som är bättre positionerat för att "autonomisera" framtiden för våra kunder och de branscher där de är verksamma - tillverkningsindustri, gruvdrift, infrastruktur, stadsförvaltning m fl .

Autonomi driver hållbarhet

Det finns inte ett företag, en bransch eller nation som inte påverkas av miljörelaterade och sociala utmaningar under detta århundrade. Hexagons teknologier och kompetens blir alltmer relevanta för arbetet med att skapa hållbara affärer som gynnar samhället och vår planet.

Varje dag formar våra lösningar stads- och produktionsekosystem så att de blir mer ihopkopplade och autonoma. Unika kombinationer av våra sensorer och programvara utnyttjar automatisering, AI och annan teknik för att få data att fungera på ett sätt som möjliggör effektivare processer och bättre beslutsfattande. Resultatet är mindre resursåtgång, mindre avfall, minskade utsläpp, ökad säkerhet och bättre beredskap - vilket gör hela branscher och industrisektorer hållbara.

Medan många kanske förknippar autonomi med förarlösa bilar tror vi att autonomi är mycket mer än så. Autonomi kommer att skydda våra städer, förbättra vårt klimat, göra fossila bränslen renare, gruvdrift säkrare, tillverkning effektivare, byggnader smartare och framtiden ljusare för nästa generation.

Så frigör vi kraften i autonomi

Hexagon har en djärv vision för en autonom framtid med hållbar tillväxt för näringsliv, industri och människor.