Kärnkompetenser

Hexagons historik har alltid varit knuten till data, vilket dessa kärnkompetenser visar.

Hexagon_CoreCapabilities_full_body_Sensor_Solutions


Sensorlösningar

Hexagon gjorde sig bemärkt som en global ledare inom sensorlösningar för nästan 20 år sedan.

Samla in data om verkligheten

Våra teknologier för insamling av data om verkligheten gör det möjligt att skapa digitala bilder av världen. Det kan röra sig om att att mäta avstånd från A till B, om att fånga egenskaperna hos ett fysiskt föremål (till exempel bildelar) eller om att skapa hela landskap av den fysiska omgivningen i 3D, till exempel en stads infrastruktur.

Positioneringsteknologier

Våra positioneringsteknologier gör det möjligt att lokalisera, spåra, navigera och kontrollera allt, varsomhelst. Teknologierna är drivkraften i ekosystem för positionering i betydelsefulla branscher och i applikationer som kan vara livsavgörande.
Hexagon_CoreCapabilities_full_body_Software_Solutions


Programvarulösningar

Vi började investera i programvarulösningar inte bara för att använda mer av insamlad data utan också för att göra det möjligt att testa idéer, produkter och planer innan de genomförs eller skapas.

Design & Simulering

Vi utökade med kompetens inom design och simulering för att efterlikna scenarios från den verkliga världen i virtuella miljöer - från tillverkning och montering till förarlös körning.

Lokaliseringsintelligens

Vi investerade i lokaliseringsintelligens för att möjliggöra aktiv, georefererad platsanpassad information i applikationer som används av myndigheter och företag. Det handlar till exempel om att integrera högupplösta och dynamiska kartor med realtidsinformation i deras system för beslutsstöd.
Hexagon_CoreCapabilities_full_body_Autonomous_Solutions


Autonoma lösningar

Idag är vi också fokuserade på att göra praktiskt taget allt autonomt.

Autonoma teknologier

Våra autonoma teknologier gör det möjligt att göra uppgifter eller hela processer i ett arbetsflöde autonoma, eller en hel verksamhet (till exempel inom mobilitet eller transporter). Bilar, obemannade luftfarkoster, industrifordon, tåg, fartyg m m kan röra sig säkert, pålitligt och effektivt tack vare säker autonomi och positionering.

Så frigörs kraften i autonomi

Hexagon har en djärv vision för en autonom framtid med hållbar tillväxt för affärer, industri och människor.