Kärnkompetenser

Sensorer, mjukvara, och autonoma lösningar

core competencies

Hexagon har en unik uppsättning av fem kärnkompetenser som är avgörande för att smälta samman den fysiska och digitala världen och helt koppla samman och utnyttja våra kunders data. När kompetenserna kombineras ger de upphov till den kanske mest dynamiska och kraftfulla användningen av data i historien: Smart Digital Reality. Det är vad vi levererar med varje lösning.

Hexagon_CoreCapabilities_full_body_Sensor_Solutions

Sensorlösningar

Reality capture och positionering är sensorlösningar, ett område inom vilket vi har varit ledande under de senaste tjugo åren. Dessa kompetenser används för att samla in data om föremål i den fysiska världen, digitalisera dessa data och bestämma föremålens position.

Samla data om verkligheten

Våra teknologier för insamling av data om verkligheten gör det möjligt att skapa digitala bilder av världen. Det kan röra sig om att att mäta avstånd från A till B, om att fånga egenskaperna hos ett fysiskt föremål (till exempel bildelar) eller om att skapa hela landskap av den fysiska omgivningen i 3D, till exempel en stads infrastruktur.

Titta nu
 

Positionering

Våra positioneringsteknologier gör det möjligt att lokalisera, spåra, navigera och kontrollera allt, varsomhelst. Teknologierna är drivkraften i ekosystem för positionering i betydelsefulla branscher och i applikationer som kan vara livsavgörande.

Titta nu
 

Hexagon_CoreCapabilities_full_body_Software_Solutions

Mjukvarulösningar

Behov inom design, simulering och lokalisering driver våra mjukvarulösningar. De används för att frigöra värdet av insamlade data och gör det möjligt att utforma, simulera och skapa lokaliseringsinformation som används i scenarier för verkligheten - innan den tar sig fysiska uttryck.

Design och simulering

Våra teknologier inom detta område gör det möjligt att replikera scenarios från den verkliga världen i virtuella miljöer - från tillverkning och montering till förarlös körning.

Titta nu
 


Lokaliseringslösningar

Våra teknologier för lokaliseringsintelligens möjliggör aktiv, georefererad platsanpassad information i applikationer som används av myndigheter och företag. Det handlar till exempel om att integrera högupplösta och dynamiska kartor med realtidsinformation i deras system för beslutsstöd.

Titta nu
 

Hexagon_CoreCapabilities_full_body_Autonomous_Solutions 

Autonoma lösningar

Våra autonoma teknologier tillför kraften i maskininlärning, AI och edge computing, integrerar inlärning och beslutsfattande i alla system för att leverera lösningar som anpassar sig till dynamiska miljöer och utvecklas när miljöer förändras (dvs. blir smartare med tiden).

Autonoma teknologier

Våra autonoma teknologier gör det möjligt att göra uppgifter eller hela processer i ett arbetsflöde autonoma, eller en hel verksamhet (till exempel inom mobilitet eller transporter). Bilar, obemannade luftfarkoster, industrifordon, tåg, fartyg m m kan operera pålitligt och effektivt tack vare säker autonomi och positionering.

Titta nu