Berättelsen om oss

En historik inom sensorer och mjukvara - en framtid med autonom teknologi

Hexagon har ett enkelt och ändå kraftfullt mål: Att sätta data i arbete för att möjliggöra en autonom framtid.

Hexagon har data i sitt DNA. Vår tillväxt kommer dels ur innovationer baserad på vår starka FoU, dels ur förvärv av företag av alla slag - från etablerade ledare med årtionden av expertis till kreativa start-ups med fokus på ny teknik. Denna kombinerade strategi har lett till en omvandling av ett vildvuxet konglomerat till en global ledare inom sensorer och programvara som är väl positionerat för att driva den autonoma revolutionen.

Sedan 20 år är vi ledande inom sensorlösningar som möjliggör insamling av digitala data och positionering av den fysiska världen. Vi kompletterade erbjudandet med programvarulösningar som inte bara realiserar värdet av sensordata utan också gör det möjligt att designa, simulera och leverera platsinformation om den verkliga världen. Idag kombinerar vi maskininlärning och AI med sensor- och mjukvaruutveckling i syfte att skapa kraftfulla autonoma lösningar.

Denna övergång från automatisering till autonomi är så fundamental och så avgörande för vår kollektiva framtid att det enkla målet att sätta data i arbete är det enda Hexagon fokuserar på.

Vad är en autonom framtid?

De löftesrika utsikterna från Industri 4.0 och Internet of Things-eran var baserade på värdet av stora mängder data, men utmaningen har alltid varit att faktiskt använda dem. Istället för att IoT genererar stora värden har näringslivet konfronterats med en annan verklighet. Den stora mängden data som genereras dagligen av uppkopplade enheter har trotsat vår förmåga att samla in, lagra, se, förstå och sätta den i arbete. Med andra ord växer datamängden snabbare än vår förmåga att skapa mening. Alla Hexagons lösningar syftar till att överbrygga detta gap.

Oavsett om drivkraften har varit att uppfinna något nytt eller att anpassa sig så har alla krävt samma sak: att förstå vad man ska göra och att göra det bra. Utan tvekan behöver industrin insikter som genereras automatiskt, eller förmågan att utnyttja den stora mängden data som finns idag bakom kulisserna, och sedan agera därefter, autonomt.

Övergången från automatisering till autonomi kommer inte att ske över en natt. Hexagons portföljer för smarta lösningar syftar målmedvetet till en autonom framtid - där data utnyttjas fullt ut för hållbar tillväxt för affärer, industri och människor.

Ta reda på mer om våra "Smart Solutions"

Vår strategiska fördel: The Smart Digital Reality™

Vår unika kombination av kärnkompetenser ger oss en strategisk fördel - det vi kallar "Smart Digital Reality TM". En "Smart Digital Reality" skapar en autonom digital tvilling och det är vad vi strävar efter att leverera med varje lösning.

Digitala tvillingar innebär att samla in data om vilken aspekt som helst av den fysiska världen, skapa en digital avbildning av den (en digital tvilling) och därefter utvinna information eller skapa simulerade världar baserad på den. Kombinationen av realtidsdata med situationsmedvetenhet ger upphov till autonomi som gör det möjligt för dessa digitala tvillingar att fatta beslut på helt egen hand och att bli smartare över tid.

Smart Digital Realities förstår det som var och det som är, det som skulle kunna vara och det som bör vara och det som kommer att vara. De är mer än bara spegelbilder eller simuleringar på skoj - de är levande återskapelser av verkligheten. Med andra ord är de den yttersta formen av användningen av data och fundamentet för en autonom framtid. Det är vår strategiska fördel och den viktigaste källan till värde för våra kunder.

Ta reda på mer om våra kärnkompetenser


Så frigörs kraften i autonomi

Hexagon har en djärv vision för en autonom framtid med hållbar tillväxt för affärer, industri och människor.