Vår berättelse

Hexagon är en global ledare inom sensorer, programvara och autonoma lösningar som är avsedda för ett enkelt, men ändå kraftfullt syfte: Att sätta data i arbete för en autonom framtid.

I denna framtid når data sin fulla potential med stöd av våra lösningar. Det är en värld där våra kunder har förutsättningar att nå framgång, där de får utrymme att växa och där datadriven effektivitet, produktivitet och kvalitet säkerställer en hållbar utveckling för både mänskligheten och planeten.

Tanken att sätta data i arbete är en del av Hexagons DNA. Vårt arv har alltid varit knutet till data.

För snart 20 år sedan utvecklades Hexagon till en global ledare inom sensorlösningar som gör det möjligt att fånga verkligheten digitalt och att positionera den.

Vi adderade mjukvarulösningar till vårt erbjudande, inte bara för att göra det möjligt att utnyttja de data som samlas in utan även för att göra det möjligt att simulera och ta fram lokaliseringsinformation till scenarios för den fysiska verkligheten.

Och idag kombinerar vi maskininlärning och AI (artificiell intelligens) med våra ledande hårdvaru- och mjukvarulösningar för att skapa kraftfulla autonoma lösningar.

 

Vår strategiska fördel: Smart Digital Reality


Hexagon är unikt ifråga om bredd och djup av sensorer, programvara och autonoma teknologier. När dessa kärnkompetenser samverkar ökar värdet av dem exponentiellt. Resultatet är Smart Digital Reality™. Det är vad Hexagon syftar till att leverera med varje lösning. Det är Hexagons strategiska fördel och den största källan till värde för våra kunder.

En Smart Digital Reality är en digital avbildning av en komplett fysisk värld där alla föremål, platser och processer är maskinellt avläsbara och möjliga att bearbeta med algoritmer. Varje Smart Digital Reality™ har tre utmärkande kännetecken:

  • digitalt tillgänglig. Den digitala verkligheten ger en sömlös tillgång till information om den fysiska verkligheten.
  • obegränsat uppkopplad: Utnyttjar och agerar på data från flera källor samtidigt.
  • autonomt intelligent: Har förmåga att utan hjälp fatta självständiga beslut och bli smartare över tid genom användning av data.

Digitala verkligheter har kraften att se det som var, det som är och det som kommer att bli. Med sin förmåga att dra fördel av och agera på data från flera källor i syfte att utan hjälp fatta självständiga beslut och att bli smartare över tid kan detta bli den yttersta formen av hävstång i användningen av data.Ledare i en ny revolution

Vi befinner oss i mitt i en revolution från automation till autonomi, en revolution vars verkliga innebörd är att alla data används. Maskiner som idag bara har fasta, automatiska uppgifter kommer att kunna hantera nya situationer i den verkliga världen allteftersom den förändras - intelligent och autonomt. Autonomi kommer att prägla arbetsuppgifter, processer, hela verksamheter och branscher. Smarta, övergripande lösningar för ekosystem kommer att ställa de senaste disruptiva förändringarna - som "Internet of Things och Big Data" i skuggan.

I kraft av sin kärnkompetens och strategiska fördel är Hexagon ledande i denna revolution.