Vår berättelse

Hexagon är en global ledare inom sensorer, programvara och autonoma lösningar som är avsedda för ett enkelt, men ändå kraftfullt syfte: Att använda data i arbetet för en autonom framtid. I denna framtid utför data ett oöverträffbart arbete - vi ger den kraft att uppnå sin fulla potential. Det är en värld där våra kunder får verktyg för att nå framgång och växa och där datadriven effektivitet, produktivitet och kvalitet säkerställer en hållbar utveckling för både mänskligheten och planeten. Tanken att sätta data i arbete är en del av Hexagons DNA. Vårt arv har alltid varit knutet till data, vilket våra kärnkompetenser visar.

Kärnkompetenser

Hexagon utvecklades till en global ledare inom sensorlösningar för nästan 20 år sedan.

 

Lösningar för insamling av data om verkligheten

Med hjälp av våra teknologier för att fånga data om verkligheten möjliggör vi digital avbildning av den fysiska världen - från avståndsmätningar (punkt A till punkt B) och fysiska föremål (t ex bildelar) till skapandet av hela fysiska miljöer i 3D (t ex komplett infrastruktur i en stad)
 

Positioneringsteknologier

Vår positioneringsteknik gör det möjligt att identifiera och bestämma platser, att spåra, navigera och övervaka vad som helst, var som helst. Teknologierna driver intelligenta positioneringsekosystem i viktiga branscher och i system för allmän säkerhet där liv kan stå på spel.  
 

Kompetens inom design och simulering

Vi började investera i mjukvarulösningar, inte bara för att utnyttja de data som samlats in utan även för att testa idéer, produkter och planer innan de skapas eller genomförs.

Vi lade till design- och simuleringsmöjligheter för att återge verkliga scenarier i virtuella miljöer - från tillverknings- och monteringsprocesser till förarlösa bilar.
 

Platsbaserad Intelligens

Vi investerade i intelligenta kartläggningsfunktioner för att möjliggöra aktiv, geo-refererad, situationsinriktad information för alla tillämpningar, vilket ger företag och myndigheter obegränsad potential att integrera högupplösta, dynamiska kartor som visar information i realtid i sina system för beslutsstöd.
 

Kompetens inom autonomi

Idag är vi fokuserade på att göra allt autonomt.

Våra autonoma teknologier gör det möjligt att göra skala upp uppgifter eller processer i ett arbetsflöde till en hel verksamhet eller bransch (t ex mobilitet och transporter) - där bilar, obemannade luftfarkoster, industriella fordon, tåg, fartyg m m fullgör sina uppgifter säkert, tillförlitligt och effektivt tack vare autonomi och positionering.

Vår strategiska fördel: Smart Digital RealityTM


Hexagon är unikt ifråga om bredd och djup av sensorer, programvara och autonoma teknologier. När dessa kärnkompetenser samverkar ökar värdet av dem exponentiellt. Resultatet är en smart digital verklighet. Det är vad Hexagon syftar till att leverera med varje lösning. Det är Hexagons strategiska fördel och den största källan till värde för våra kunder.

En smart digital verklighet är en digital avbildning av en komplett fysisk värld där alla föremål, platser och processer är maskinellt avläsbara och möjliga att bearbeta med algoritmer, vilket gör dem digitalt tillgängliga, obegränsat uppkopplade och autonomt intelligenta. Med sin förmåga att dra fördel av och agera på data från flera källor i syfte att fatta självständiga beslut och bli smartare över tid kan detta bli den yttersta formen av hävstång i användningen av data.

Den smarta digitala verkligheten


Digital åtkomst: Ger en sömlös tillgång till information om den fysiska världen i en digital värld.

Obegränsat uppkopplad: Hämtar och agerar på data från flera källor samtidigt.

Autonomt intelligent: Utnyttjar data för att fatta självständiga beslut och blir smartare över tiden.

Ledare i en ny revolution


Vi befinner oss i en revolution från automation till autonomi, en revolution vars verkliga innebörd är att alla data används. Maskiner som idag bara har fasta, automatiska funktioner kommer att kunna hantera nya situationer i den verkliga världen allteftersom den förändras - intelligent och autonomt. Autonomi kommer att prägla arbetsuppgifter, processer, hela verksamheter och branscher. Smarta, övergripande lösningar för ekosystem kommer att ställa de senaste disruptiva förändringarna - som "Internet of Things och Big Data" i skuggan.

I kraft av sin kärnkompetens och strategiska fördel är Hexagon ledande i denna revolution.