Lösningar

Våra lösningar integrerar sensorer, programvara, branschexpertis och kundflöden till intelligenta informationsekosystem.

Våra lösningar består av kombinationer av sensorer och programvara som fångar, lagrar, analyserar och delar information på innovativa och ibland okonventionella sätt i syfte att förbättra produktivitet och kvalitet i geospatiala och industriella applikationer.

    Våra geospatiala sensorer samlar data för digitalisering av världen - från laserskanners, luftburna kameror, UAV (obemannade luftfarkoster), övervakningsutrustning till teknologier för mobil kartläggning och exakt positionering med hjälp av satellit. Våra mjukvarulösningar och appar på detta område ger hävstång åt geobaserade plattformar som används för att bygga alla typer av informationsekosystem - för planläggning av smarta städer till smarta gruvor.

    Våra industriella sensorer består av stationär och portabel utrustning för mätning och processkontroll inom tillverkningsindustrin och i byggnads- och anläggningsindustrin. De omfattar kontakt- och beröringsfria teknologier - från mätmaskiner till lasertrackers och skannrar. Vår mjukvara och appar på området ger hävstång åt 3D-modellering, CAD (computer-aided design) och informationsplattformar för överbryggningen av klyftan mellan det som finns och det som borde finnas och hur väl resultatet passar med planen.


Våra lösningar används i ett brett spektrum av viktiga branscher:

Hexagon Industries

Tech Highlights

När industrin står inför utmaningar, komplexitet och konflikt representerar dessa lösningar framsteg, potential och möjlighet.

HxGN LIVE 2017

Kom till oss i Las Vegas, Nevada, den 13-16 juni 2017 och dela med dig av dina berättelser!

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS

Börja planera för HxGN LIVE idag!

HxGN LIVE blir mer spännande för varje år! Se vad vi förberett för 2019 och börja planera idag.