Vår berättelse

Vi fokuserar på att hjälpa autonoma och uppkopplade ekosystem öka effektivitet, produktivitet och kvalitet genom att sätta data i arbete. 

 

Vårt fokus är autonomi

Vår verksamhet är inriktad på att hjälpa kunder att dra fördel av data inom sina arbetsflöden för att uppnå största möjliga effektivitet, produktivitet och kvalitet. Den högsta formen av datautnyttjande är när uppgifter och processer blir autonoma. Det är målet för vår portfölj Smart Solutions.
 

Vi har föresatt oss att innovera

Vår portfölj med sensorer, mjukvara och autonom teknik är utformad för uppdragskritiska uppgifter. Vi är erkända för vårt marknadsledarskap och vår förmåga att leverera till olika ekosystem. Med nästan 4 000 anställda inom FoU och mer än 3 700 aktiva patent ligger engagemanget för teknologi i vårt DNA. Kärnan i vår innovationsstrategi är ett centralt FoU-nav som är inriktat på fundamentala IoT-teknologier som utnyttjas i vår portfölj Smart Solutions. Detta tillvägagångssätt säkerställer att våra lösningsfokuserade FoU-team fokuserar på innovation för att lösa kund- och branschspecifika utmaningar.
 

Vårt värdeskapande är av strategisk vikt

Hexagon skapar och frigör värde för våra kunder som finns inom ekosystem i städer och i industrin. Eftersom mer än 90 procent av global BNP strömmar genom dessa två ekosystem kan effektivisering, produktivitet och kvalitetsresultat få en djupgående effekt på ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Förutom våra teknologier drar våra kunder också fördel av Hexagons djupa branschkompetens i samarbete med oss för att accelerera kundspecifika lösningar.
 

Vår stabilitet är bevisad i alla väder

Hexagons styrka och stabilitet som en långsiktig teknikpartner illustreras bäst av resultat som talar för sig själva: Vår försäljning har ökat från 500 miljoner EUR 2000 till 3,8 miljarder EUR 2021 med ökad lönsamhet. Vi har nu över 21 000 anställda i fler än 50 länder.