Våra ekosystem

Marknad vs ekosystem 

Dagens ekonomier är mer uppkopplade, öppna, intelligentare, snabbare och skalbara. Hexagons kunder har stora förväntningar på sig att leverera och många har brått att komma ikapp. Det är därför vi har organiserat våra lösningar kring ekosystem.

Det som utmärker ekosystem är komplexa nätverk av sammankopplade system som kan prestera mer än enskilda marknader eller deltagare var för sig. Hexagon deltar i två av de mest kritiska ekosystemen på planeten: produktion och urbana system.

Produktionsekosystemet består av många ekosystem inom tillverkning, industriell bearbetning, jordbruk och gruvdrift, läkemedel, textilier, etc.

Click to enlarge

Det urbana ekosystemet omfattar städer och deras miljöer och sträcker sig över landets gränser. Ett vitalt och hållbart stadsekosystem består av människor, verksamheter och evenemang som styrs av politik, lagar och processer som samverkar för att skapa det önskade resultatet av säkerhet, ekonomisk utveckling och livskvalitet.

Att definiera konkurrens eller kunder efter marknad blir alltmer förenklat och föråldrat. I dagens värld har alla blivit mer beroende av varandra vilket tvingar organisationer att se bortom sina traditionella marknadsgränser och tänka mer systemetiskt. Hastigheten, volatiliteten och komplexiteten i att göra affärer idag kräver det.