Affärsenheter

Hexagons divisioner fokuserar på att utveckla bransch- och marknadsspecifika lösningar med utgångspunkt från sina djupa expertkunskaper om viktiga system och processer hos kunderna. Att vara branschledande idag förutsätter innovation och disruptiv teknik. Alla Hexagons divisioner tillförs konkurrensfördelar genom resurser och expertis från Hexagons Innovation Hub och genom tillgång till hela lösningsportföljen.

Agriculture

Smarta lösningar för jordbruk som ökar produktiviteten, minskar spill och optimerar resursanvändningen för maximal skörd. 

Geospatial

Lösningar för hantering av geospatiala data för kartering i syfte att skapa en helhetsförståelse för smart förändring. 

Geosystems

Lösningar som skapar digitala världar i 3D, vilka kan förse användare med information för insikt, planering och genomförande. 

Manufacturing Intelligence

Lösningar för tillverkningsindustrin som integrerar avkänning, intelligens och åtgärder för ökad produktivitet och kvalitet. 

Mining

Integrerade lösningar som kopplar ihop planering, drift och säkerhet för smartare, säkrare och mer produktiva gruvor.

Positioning Intelligence

Positionering med stöd av satellit och korrektionslösningar för användning på land, till havs och i luften.

PPM

Smarta lösningar som omvandlar data till handlingsinriktad information för design, byggnation och drift av industriprojekt.

Safety & Infrastructure

Geospatiala lösningar som levererar insikter och optimerar resurser för allmän säkerhet, el, vatten, avlopp  och transporter.  

Tech Highlights

När industrin står inför utmaningar, komplexitet och konflikt representerar dessa lösningar framsteg, potential och möjlighet.