Affärsenheter

Hexagons digitala lösningar skapar autonoma anslutna ekosystem (ACEs, Autonomous Connected Ecosystems), där data kopplas ihop sömlöst genom att den fysiska och digitala världen konvergerar och att intelligens byggs in i alla processer. Våra divisioner driver branschdynamik och formar nya affärsmodeller överallt - vare sig det handlar om kvalitets- och produktivitetsförbättringar i tillverkning, förbättring av byggnation eller driften av komplexa industrianläggningar, hantering av nätverk med infrastruktur, leverans av offentliga tjänster, skydd av länder och befolkningar, lösningar för självkörande fordon eller att säkerställa tillgången till kritiska resurser inom jordbruk och gruvdrift.

Agriculture

Avancerad teknologi möjliggör bättre planering, effektivt genomförande, precis maskinstyrning och automatiserat arbetsflöde.

Geospatial

Smarta, digitala världar i 5D berättar om vad som skett och sker, det som skulle kunna ske, vad som bör och kommer att ske.

Geosystems

Kraftfulla teknologier fångar, mäter och visualiserar data från olika perspektiv för att skapa smarta, digitala verkligheter.

Manufacturing Intelligence

Integration av design- och ingenjörskunskap i produktions- och mätindustriella lösningar möjliggör smarta, digitala fabriker.

Mining

Med beprövade teknologier besvarar våra lösningar svåra utmaningar inom planering, drift och säkerhet ovan och under jord.

Positioning Intelligence

I täten för utveckling av end-to-end lösningar för tillförlitlig positionering och korrektion på land, till havs och i luft.

PPM

Ostrukturerade data förvandlas till smarta digitala tillgångar för visualisering, byggnation och hantering av anläggningar.

Safety&Infrastructure

Mjukvarulösningar som förbättrar prestanda, effektivitet och motståndskraft hos vitala funktioner i smarta och säkra städer.

Höjdpunkter inom tech

Undersök våra senaste och mest disruptiva innovationer som omvandlar branschdynamik och formar nya affärsmodeller överallt.