Vår affär

Vår verksamhet

Hexagon är verksamt i effektivitets- produktivitets- och kvalitetsbranschen. Det är anledningen till att vi vuxit under stigande lönsamhet de senaste 20 åren. Här är en övergripande beskrivning av vår affär, våra kunder och den innovationskultur som är en förutsättning för våra fortsatta framgångar