Vår verksamhet

Vi är ett informationsteknologiföretag. Vi kombinerar lösningar från vår portfölj av sensorer och mjukvara till informationsekosystem som våra affärsenheter levererar till våra kunder.

Lösningar

Våra lösningar integrerar sensorer, mjukvara, branschkunnande och kundernas arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem.

Affärsenheter

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.