Var Försiktig

Simulations support the fight against COVID-19 by raising awareness on social distancing and protective coverings.

Vår pågående serie simuleringar skapar kontext till vanliga, vardagliga scenarier och visar de generella effekterna av social distansering och andra skyddsåtgärder mot spridningen av COVID-19.

Simuleringarna är avsedda att hjälpa beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och myndigheter när de utvärderar nedstängningsstrategier och för att ge vägledning för allmänheten. Dessutom delar vi dem för att öka medvetenheten om effekterna av de åtgärder som myndigheter rekommenderar.

Vidyard - How to use a vyemail string

Hur virus sprids genom social interaktion

Regeringar och myndigheter över hela världen försöker lösa problemet med att människor ska återgå till sina arbeten under säkra förhållanden. Denna simulering visar betydelsen av att bära ansiktsmask. I videon simuleras överföring av luftburna droppar under realistiska förhållanden mellan individer som pratar med varandra under en tågresa.

Vidyard - How to use a vyemail string

Hur droppar och vätskor sprids när vi nyser

Denna simulering visualiserar interaktionen mellan droppar och vätskor under en nysning vid en social distansering om två meter. Simuleringen jämför effekten av en nysning i armbågsvecket med en nysning utan skyddsåtgärd. En nysning i armbågsvecket förhindrar att droppar når en person två meter bort medan en nysning utan skyddsåtgärd innebär att droppar når den andra personen.

Vidyard - How to use a vyemail string

Hur ansiktsmasker påverkar flödet av droppar vid nysning

Denna simulering visar hur droppar vid nysning potentiellt kan spridas genom en lågkvalitativ ansiktsmask. Dropparna stannar nära kroppen och går uppåt i luften istället för att röra sig mot en annan person. Jämfört med att nysa i armbågsvecket eller att nysa utan skydd alls innebär en nysning i en ansiktsmask en påtaglig minskning av dropparnas räckvidd.

Dessa simuleringar utnyttjar Hexagons mjukvara för beräkningar av flödesdynamik (computational fluid dynamics eller CFD), som används i bland annat bilindustrin, inom arkitektur och inom tekniska områden.

Vårt mål är att tillämpa CFD-teknik för att förbättra förståelsen för hur viruset till exempel sprider sig när människor nyser, andas eller pratar i öppna och stängda miljöer på olika avstånd. Detta material är avsett att besvara frågor av allmänt intresse och att öka medvetenheten med hjälp av vår CFD-expertis. Det är inte medicinsk rådgivning så följ vägledning från dina lokala myndigheter.Simuleringar hjälper oss att visualisera och förstå möjliga scenarier i verkligheten. Vi befinner oss i en kris, så vi ville göra allt vi kunde med de verktyg som står till vårt förfogande för att visa effekterna av social distansering och skyddsutrustning. Vi hör så mycket om dessa åtgärder, men vi kan sällan se och uppleva konkreta bevis.
- Virginie Turc EMEA Cradle Business Development Manager MSC Software