Höjdpunkter inom tech

Förändring av viktiga branscher jorden runt

Koppla upp. Synkronisera. Optimera.

Lär dig mer om HxGN AgrOn Logistics – en intelligent och fullt integrerad lösning för producenter av sockerrör och timmer.

Intelligent inspektion från luften

Leica Geosystems kombinerar ny UAV-teknologi med plattformen DJI aerial vilket möjliggör snabbare genomförande av flygningar.

Digitalisera anläggningens livscykel

Optimera effektivitet och uppnå säkerhet genom hela industrianläggningens livscykel med nya HxGN SDx, en lösning från ALIM.

Nu kommer SMART7

NovAtel lanserar en produktlinje med ledande smarta antenner för applikationer inom precisionsjordbruk och maskinstyrning.

Automatiserad hantering av kvalitetsdata

Nu kommer HxGN SMART Quality, ett nav för smartare hantering av kvalitetsdata genom produktens hela livscykel.

Undvik olyckor med personligt larm

Nya bärbar utrustning ökar medvetenhet om kollisionsrisk och skyddar personal som befinner sig i närheten av tunga maskiner.

Lys upp vägen med UG Pro

HxGN MineOperate UG Pro styr maskinflottor underjord och levererar data om det tidsmässiga utnyttjandet av utrustningen.

Uppnå högre resultat i projektet

Med EcoSys 8 släpper Hexagon PPM branschens första integrerade lösning för projekthantering under projektets hela livscykel.

Innovativ LiDAR karterar stora ytor

Leica SPL100 är den senaste innovationen inom LiDAR baserad på enstaka fotoner med effektiv insamling och snabb dataanalys.