Teknologier i fokus

Förändring av viktiga branscher jorden runt

Koppla upp. Synkronisera. Optimera.

Lär dig mer om HxGN AgrOn Logistics – en intelligent och fullt integrerad lösning för producenter av sockerrör och timmer.

Fånga verkligheten med ett knapptryck

Leica BLK360 laserskanner med bildtagning gör det enklare att mäta noggrant och är den minsta och lättaste i sitt slag.

HxGN SMART Build

Digitalisering av byggprojekt underlättar underbyggt beslutsfattande och gör enklare att bli klar inom budget och tidsplan.

Positionering med högsta precision

Nu kommer OEM7, nästa generation av plattformar för positionering i världsklass

Automatiserad hantering av kvalitetsdata

Nu kommer HxGN SMART Quality, ett nav för smartare hantering av kvalitetsdata genom produktens hela livscykel.

Undvik olyckor med personligt larm

Nya bärbar utrustning ökar medvetenhet om kollisionsrisk och skyddar personal som befinner sig i närheten av tunga maskiner.

HTAs erbjudande med mätlösningar

Teknologipaket levererar snabb genomströmning och noggrannhet för branschspecifika applikationer.

Uppnå högre resultat i projektet

Med EcoSys 8 släpper Hexagon PPM branschens första integrerade lösning för projekthantering under projektets hela livscykel.

Innovativ LiDAR karterar stora ytor

Leica SPL100 är den senaste innovationen inom LiDAR baserad på enstaka fotoner med effektiv insamling och snabb dataanalys.