Innovation

Hexagon är inriktat på innovation och utveckling av banbrytande och synergistiska informationsteknologier. Syftet är att göra det möjligt för kunderna att utnyttja hela Hexagons portfölj med mättekniska, geospatiala och branschspecifika lösningar.

Hur stor förändringen blir i morgon avgörs av hur mycket vi innoverar idag. Hexagons innovationsstrategi drivs av "The Innovation Hub” - ett dedikerat team av specialister och ledande tänkare som målmedvetet driver innovation vilket gör omvandling möjlig. The Hub fokuserar på trender, strategier och disruptiva teknologier som accelererar förändring och kompletterar FoU-arbetet i Hexagons divisioner.

Som stöd för detta lanserade Hexagon nyligen Xalt , en innovativ plattform som ger våra kunder ett snabbspår till acceleration av digital omvandling av deras verksamheter. Xalt kombinerar nya teknologier i syfte att göra bättre bruk av IoT-data (Internet of Things), framförallt genom att kombinera databearbetning i molnet med bearbetning i "the edge”, artificiell intelligens, mobilitet och visualisering av data. Xalt kan också koppla ihop äldre system med nya digitala lösningar som skapar konvergens mellan den fysiska och digitala världen genom samverkande sensorer, data och programvaror.

Läs mer om Xalt här.

SE VIDEON