Innovation

Hexagon är inriktat på innovation och utveckling av banbrytande och synergistiska informationsteknologier. Syftet är att göra det möjligt för kunderna att utnyttja hela Hexagons portfölj med mättekniska, geospatiala och branschspecifika lösningar.

Vår innovationsstrategi drivs av "The Innovation Hub" som har utformats för att utnyttja synergier mellan affärsenheter och höja innovationsgraden i alla våra verksamheter. Medan evolution snarare än revolution står i fokus för våra affärsenheter är uppgiften för The Innovation Hub att svara för teknologiska genombrott som drivs av insikter från alla delar av koncernen.

Navet består av följande:

Teknologicenter

  • Syfte – Systemintegration och innovativ FoU baserad på vissa utvalda informationsteknologier (hårdvara och tillhörande programvara)
  • Mål – Teknologiska förberedelser för "sammankopplingen av allt" (ju "smartare" enhet desto starkare konnektivitet)
  • Fokus – Forskning och utveckling beträffande "smarta och nyckelfärdiga" teknologier (inbyggda verktyg som fungerar med alla operativsystem, kommunikationsportar, protokoll, användargränssnitt, etc.)

Applikationscenter

  • Syfte – Vårt applikationscenter ska svara för en helhetssyn på tekniksynergier och integrationsmöjligheter i hela Hexagon. Centret ska stödja samverkan mellan produkter från såväl Hexagon som andra företag.
  • Mål – Konnektivitet och optimering av affärsprocesser (ju mer integrerade och intelligenta arbetsflöden, desto större värde för verksamheten)
  • Fokus – Utveckling av teknik och plattformar (som till exempel Internet of Things) som stöder både Hexagon och andra företags produkter och som kan svara för avancerad dataanalys och algoritmer som ökar konnektiviteten.

Hexagon Ventures

  • Syfte – Hexagon Ventures ska vara en kapabel företagsinkubator som utnyttjar strategiska och opportunistiska innovationsmöjligheter
  • Mål – Att ta nästa generation informationsteknologi till marknaden
  • Fokus – Helhetssyn på hur teknologier kan överföras till andra affärsområden och marknader, skapa nya affärsmodeller, värden och intäktsströmmar.

Innovationsnavet samarbetar nära med industrispecifika FoU-team över hela Hexagon, vilket stödjer vårt uppdrag att driva disruptiv innovation.

Börja planera för HxGN LIVE idag!

HxGN LIVE blir mer spännande för varje år! Se vad vi förberett för 2019 och börja planera idag.

Tech Highlights

När industrin står inför utmaningar, komplexitet och konflikt representerar dessa lösningar framsteg, potential och möjlighet.